No Ac tivada

Nota de Premsa

Activada

Publicable en Notes :


Publicable a la Intranet :


Publicable a la Web :






Codi :

2006-0003

Data :

01/10/2006

Títol :

L'Ajuntament i la Fundació Marianao treballaran plegats per recuperar residus

Subtítol :

Mitjançant el projecte Aula Taller es repararan equips informàtics i bicicletes

Texte / Cos
de la Nota :

El projecte Aula Taller de Residus ha començat a funcionar. És una iniciativa basada en la recollida de bicicletes i equips informàtics per reparar-los i poder reutilitzar-los després, o bé per portar-ne els residus inservibles a llocs on siguin tractats amb totes les garanties mediambientals. El projecte ha estat impulsat per l’Ajuntament, es finançarà amb una subvenció de l’Agència Catalana de Residus i serà posat en pràctica per la Fundació Marianao-Casal Infantil i Juvenil de Marianao (amb el suport de Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental, Ensenyament Solidari, Amics de la Bici, Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi i Recibaix).

Les actuacions previstes són dos tallers, anomenats Ticboi i Biciboi, que recuperaran de manera gratuïta els equips informàtics (perquè en facin ús entitats i persones amb dificultats d’accés a les noves tecnologies) i les bicicletes (per promoure noves formes de mobilitat). Una part del material recuperat serà enviada a Marianao (Cuba) i San Miguelito (Nicaragua), els dos municipis amb els quals Sant Boi manté vincles d’agermanament. Els participants en els tallers seran persones en situació de vulnerabilitat social i amb dificultats d’inserció al mercat de treball, que hi tindran una oportunitat per millorar les seves capacitats. La fase de formació ha començat, mentre que la part pràctica dels tallers es desenvoluparà entre maig i desembre.

Annexos :


Àmbit/s Temàtic/s :

Medi ambient

Data Enviament a la Premsa :


Data Caducitat :


Imatge NP Thumbnail: Imatge NP gran: