No Ac tivada

Nota de Premsa

Activada

Publicable en Notes :


Publicable a la Intranet :


Publicable a la Web :


Codi :

2006-0008

Data :

02/02/2006

Títol :

Sant Boi se suma a la Declaració de Terrassa

Subtítol :

En demanda de més fons europeus per als ajuntaments

Texte / Cos
de la Nota :

L’Ajuntament de Sant Boi ha aprovat la seva adhesió a la Declaració de Terrassa, en demanda d’una major participació dels municipis en la formulació de les prioritats financeres del període 2007-2013 a la Unió Europea. Aquest document formal es va acordar el 9 de novembre passat, en el marc d’un reunió celebrada a la ciutat vallesana amb la presència de representants polítics i tècnics dels ajuntaments de Sant Boi, Sant Pere de Ribes, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Patronat Català Pro Europa i el Consell Català del Movimen Europeu.

L’opinió compartida per tots els assistents és que la «veu local» ha de ser «escoltada i considerada en el procés de construcció europea», que els ajuntaments han de tenir un «major suport» per part de les institucions i òrgans comunitaris, que els municipis han de tenir «major presència i participació» en la programació dels fons europeus que arribin a Catalunya i que les administracions els han de facilitar «més informació relativa als fons europeus». Els signats ofereixen a tots els ajuntaments de Catalunya que s’adhereixin a aquesta declaració.

Annexos :


Àmbit/s Temàtic/s :

Alcaldia i òrgans de govern

Data Enviament a la Premsa :

01/24/2006

Data Caducitat :


Imatge NP Thumbnail: Imatge NP gran: