No Ac tivada

Nota de Premsa

Activada

Publicable en Notes :


Publicable a la Intranet :


Publicable a la Web :


Codi :

2006-0011

Data :

02/02/2006

Títol :

L'Ordenança de Civisme aposta per fórmules de prevenció, mediació i treball comunitari

Subtítol :

Un procés de participació ciutadana acabarà de definir-la

Texte / Cos
de la Nota :

El Ple de l'Ajuntament de Sant Boi va aprovar ahir inicialment una nova ordenança municipal per al civisme i la convivència ciutadana. El document ajudarà a evitar i corregir les actituds incíviques mitjançant una aposta ferma per la prevenció i la posada en marxa de fórmules de mediació comunitària per a la resolució de conflictes. L’ordenança també preveu, en paral·lel, un increment de l’import de les sancions contra les conductes que atemptin contra la convivència. El Ple municipal va aprovar la nova ordenança amb els vots favorables de PSC i ICV, l'abstenció d'ERC i CiU i el vot en contra del PP.

La idea central de l’Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència Ciutadana és la prevenció, per tal de corregir les actituds negatives abans que aquestes es produeixin. En aquest sentit, s'hi reflecteix una aposta per la posada en marxa de processos de mediació escolar, familiar i comunitària en tant que mecanismes que permeten fer front als conflictes en la seva fase inicial, abans que s’enquistin i generin veritables problemes de convivència.

Sancions
Això no obstant, l'ordenança combina les mesures preventives amb les sancions, inevitables per posar fre a les actituds irreductiblement incíviques. El document aprovat pel Ple municipal incrementa els imports de les sancions per infraccions que generen problemes com ara la proliferació de pintades, les destrosses al mobiliari urbà o l’excès de sorolls. La nova ordenança també regula de manera pormenoritzada assumptes com la tinença d’animals, el consum d’alcohol i de sustàncies prohibides i l’ús dels espais naturals i els parcs i jardins públics i dels elements de pirotècnia. Així mateix,, s’introdueixen fórmules alternatives de sanció, com ara la reparació social mitjançant la realització de treballs útils per a la comunitat.

   EXEMPLES DE SANCIONS

   Sancions lleus (fins a 600 euros)
   Baralles i discussions / Publicitat fora dels llocs autoritzats / Pintades i grafiti / Ús de telèfons mòbils en actes públics tancats / Bany a fonts o estanys públics / No recollir els excrements dels animals / Feines de reforma fora dels horaris autoritzats / Distribució de correspondència comercial a immobles que han acordat i senyalitzat la prohibició

   Sancions greus (fins a 1.500 euros)
   Danys al mobiliari urbà / Insults, burles i coacció física o psíquica / Orinar, defecar o escopir en llocs no autoritzats / Encendre foc i fogueres sense autorització / Llançament de petards contra altres / Soroll d’animals a patis i terrasses en horari nocturn / Consumir begudes o altres sustàncies en determinats llocs o davant infants o adolescents / Vendre alcohol a menors de 18 anys / Vendre productes inhalables a menors

   Sancions molt greus (fins a 3.000 euros)
   Accions que creen risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones / Fer servir productes pirotècnics en llocs especialment perillosos / Reiteració d’infraccions greus

La nova Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència Ciutadana actualitza i posa en ordre un conjunt d’ordenances disperses que regulaven fins aquests temes i que havien quedat obsoletes. En l’elaboració del document han participat la major part dels departaments de l’Ajuntament, que en opinió del regidor de Civisme, Luis Pérez, ha fet «un treball intens i absolutament transversal».

Procés de participació
L’aprovació inicial de la nova ordenança obre un procés de participació ciutadana que permetrà incorporar-hi la veu de les associacions i de la ciutadania. Durant dos mesos, es desenvoluparà un calendari de reunions amb els interlocutors socials (consells de barri, consells sectorials, associacions de veïns...). Les persones que ho desitgin podran fer aportacions al document mitjançant la pagìna web www.santboi.org (també es podrà enllaçar des d'altres fòrums de webs locals) o bé en persona a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic i als casals de barri, on hi haurà exemplars del document. Per posar el punt final a aquest procés, Ràdio Sant Boi emetrà un debat polític amb la participació dels portaveus dels cinc grups municipals representats a l’Ajuntament. L’aprovació definitiva del document obrirà una nova etapa que desembocarà en el futur Pla Municipal de Civisme, el pacte cívic que formularà amb el màxim consens possible el conjunt de les polítiques necessàries per a una òptima convivència a Sant Boi.

Annexos :


Àmbit/s Temàtic/s :

Civisme

Data Enviament a la Premsa :

01/24/2006

Data Caducitat :


Imatge NP Thumbnail: Imatge NP gran: