ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/04/2020 10:55:04
reactivem
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Tràmits

Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, s’estan aprovant un seguit de normes i lleis amb l’objectiu de pal·liar els efectes que aquesta situació generarà en les famílies i les empreses. A continuació podeu consultar un resum d’aquelles mesures què ens afecten com a persones consumidores i què estaran en vigor mentre duri l’estat d’alarma.

Al final del document també podeu trobar consells sobre els drets que teniu en casos de cancel·lacions de viatges, transports o els serveis pagats en quotes, com per exemple, el gimnàs.

Si penseu que no s’estan respectant els vostres drets, heu de reclamar a l’empresa de forma que quedi constància, prioritzant els mitjans telemàtics per evitar desplaçaments. Si en 30 dies no us han respost o no heu arribar a un acord, podeu presentar la reclamació al Servei Públic de Consum de Sant Boi a través de l’apartat Tràmits del web municipal Tràmits del web municipal o trucant al telèfon 93 635 12 12.

Des del Servei Públic de Consum de Sant Boi de Llobregat us demanem us cuideu i us quedeu a casa.

Mesures extraordinàries de suport per a famílies a causa de l’estat d’alarma

Subministraments basics: llum, aigua i gas

 • -No es podrà suspendre el subministrament d’aigua, llum i gas a persones consumidores que tinguin la condició de vulnerables o estiguin en risc d’exclusió.
 • -Es prorroga de forma automàtica fins al 15 de setembre de 2020 la vigència del bo social elèctric, per evitar què els beneficiaris deixen de percebre el descompte en el cas que s’esgoti la vigència de dos anys d’aquest.
 • -Bonificacions en el cànon de l’aigua, aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya:
  • -Reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).
  • -Reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

Telefonia i Internet

 • -Les empreses de telecomunicacions hauran de garantir la continuïtat i la qualitat del servei mentre estigui en vigor l’estat d’alarma. Tampoc es podran augmentar les quotes dels serveis contractats.
 • -Suspensió de totes les noves operacions de portabilitat, tant de línies fixes com mòbils, excepte en casos excepcionals de força major.
 • -Prohibició a les empreses de telecomunicacions de realitzar campanyes comercials de serveis que impliquin una portabilitat amb l’objectiu d’evitar que les persones consumidores es desplacin als establiments presencials.

Suspensió dels terminis de devolució dels productes

Mentre duri l’estat d’alarma, s’interrompen els següents terminis de devolució dels productes comprats a distància o en botigues presencials:

 • -Productes comprats a distància (per internet, correu postal, telèfon) o fora d’una botiga (a domicili o durant una excursió): es suspèn el termini de 14 dies des de la recepció de la mercaderia per a desistir de la compra. Queden exclosos del dret de desistiment els productes personalitzats o fets a mida, productes que es fan malbé ràpidament (aliments, per exemple) o els serveis que es presten en unes dates concretes (entrades per espectacles, bitllets d’avió, reserves d’hotel...), entre d’altres.
 • -Compres en botigues físiques: en aquests casos els establiments decideixen si accepten o no canvis i devolucions. Si els accepten, han d’informar clarament de les condicions per fer-ho en el tiquet de compra o en un cartell a l’interior de l’establiment (termini per fer la devolució o el canvi, retorn dels diners o en forma de val de compra, etc.).

Moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables

Es poden acollir a aquesta moratòria els deutors i avaladors que, com a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos en l’article 9 del Reial decret llei 8/2020.

Per a sol·licitar-la cal acreditar davant l’entitat bancària aquesta situació de vulnerabilitat econòmica presentant els documents detallats en l’article 11 de la mencionada llei. Un cop feta la sol·licitud a l'entitat bancària, la moratòria s’ha de fer efectiva en el termini màxim de 15 dies.

Mentre duri la moratòria, l'entitat bancària no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d'interessos). Tampoc no es podran aplicar interessos de demora.

Serveis funeraris

Si durant el període de vigència de l’estat d’alarma heu de contractar un servei funerari, heu de tenir en compte què:

 • -L’empresa ha de facilitat un pressupost desglossat amb tots els conceptes inclosos i la llista de preus vigent amb anterioritat al 14 de març de 2020.
 • -Si el Departament de Salut declara que aquest servei funerari és de prestació forçosa i determina uns serveis bàsics a un preu màxim, aleshores no us podran cobrar per sobre d’aquest preu, excepte que vosaltres pacteu amb l’empresa un servei superior.
 • -La prestació bàsica ha de permetre optar entre enterrament o incineració, però:
  • -Si no és possible la incineració per manca de capacitat operativa, es pot procedir a la inhumació provisional (sense perjudici de l’exhumació posterior i la incineració)
  • -Si no és possible l’enterrament per manca d’espai als cementiris, es podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial.

  Recomanacions generals de serveis contractats:

  Viatges i transports

  Si l’empresa cancel·la el viatge

  A causa de força major: us han de retornar tots els imports abonats o pactar un canvi de dades

  Si no és per causa de força major: us podria correspondre una indemnització dels danys i perjudicis acreditats que us hagin ocasionat

  Si és la persona consumidora qui cancel·la el viatge:

  A causa de força major: no es pot aplicar cap penalització de cancel·lació.

  Si no és per causa de força major: comproveu si disposeu d’una assegurança per cancel·lació que cobreixi aquest supòsit. En cas contrari, contacteu amb la companyia aèria, l’hotel, l’agència de viatges o el majorista per mirar d’arribar a un acord. També cal què reviseu les condicions del contracte on han d’estar recollida la penalització que us poden aplicar.

  Bitllets o abonaments de transport públic (tren, metro, bus, FFCC, Rodalies)

  • -Transport públic: Renfe, TMB i FFCC facilitaran l’ampliació del termini dels abonaments de transport no utilitzats.
  • -Llarga distància: Renfe facilita els canvis de data o l’anul·lació de bitllets sense cap cost.

  Serveis pagats en quotes (gimnasos, tallers, cursos, etc).

  Si l’empresa ha tancat temporalment per causa de força major, teniu dret a reclamar la devolució de la part proporcional de la quotes que hagueu estat sense servei. També podeu acceptar altres compensacions en forma de descomptes o serveis addicionals.

  Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

  © Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades