ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

21/03/2018 13:40:20
estiuWEB
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Consells Sectorials

Segons el Reglament Orgànic Municipal a l'article 137.- Consells sectorials, troben la composició, les funcions i els seus objectius:
137.1 Els consells sectorials són òrgans de participació que es componen principalment per representants de les ent itats de l’àmbit objecte del consell en qüestió. També podran formar-ne part persones a títol individual entre experts/es i personalitats de reconeguda vàlua dintre del sector específic del Consell.
137.2 El Ple de l’Ajuntament podrà acordar la creació dels consells sectorials que consideri convenients.
137.3 Serà funció dels consells sectoria ls: l’assessorament, la informació, la col·laboració i la participació de caràcter obert en els assumptes del seu àmbit
sectorial.
137.4 Els consells sectorials podran presentar propostes de caràcter no vinculant per a la presa d’acords a l’òrgan municipal corresponent, així com a altres administracions públiques.
137.5 La regulació del règim de funcionament i les atribucions dels consells sectorials es desenvoluparan mitjançant reglament.
137.6 La presidència de cadascun dels consells sectorials correspon als regidors titulars de la ponència respectiva, segons el corresponent decret de l’alcaldia.


Actes dels consells sectorialsConsell Econòmic i Social

Composició:

 • President: Juan Antonio Tamayo, PSC-CP
 • Un regidor/a de cada grup municipal que no sigui present a l’equip de govern
 • El regidor/a ponent de la política d'economia i hisenda
 • El regidor/a ponent de les polítiques de promoció de l’activitat econòmica
 • El regidor/a ponent de les polítiques de manteniment de la ciutat
 • El regidor/a ponent de les polítiques de seguretat ciutadana
 • El regidor/a ponent de política de medi ambient
 • El regidor/a ponent de la política dels serveis municipals
 • El regidor/a ponent de política de mobilitat
 • El regidor/a ponent de política d’agricultura
 • El tinent/ta alcaldia política de serveis interns
 • Una persona representant de cadascuna de les centrals sindicals majoritàries
 • Una persona representant de l’Associació d’Empresaris i Treballadors/es autònoms/es de Sant Boi (ASETAC)
 • Una persona representant de cada agrupació o associació de comerciants (inclòs no sedentaris)
 • Una persona representant del Gremi d’Hosteleria Sant Boi i Baix Llobregat
 • Una persona representant de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCE)
 • Una persona representant de l’Associació lliure de contribuents
 • Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Boi
 • Funcions de Secretaria
 • Un treballador/a municipal designat pel president/a

Les entitats que vulguin pertànyer al Consell Econòmic i Social ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Estatuts Consell sectorial economic i social
Tornar a dalt

Consell municipal de Coooperació, Solidaritat i Pau

Composició:

 • Presidenta: Alba Martínez Vélez, ICV-EUiA-ME-E
 • Una persona representant de cada partit polític amb seu a Sant Boi
 • Una persona representant de cadascuna de les entitats i associacions de la ciutat, inscrites al Registre Municipal d’Entitats, que tinguin entre les seves activitats la cooperació i la solidaritat internacional.
 • Funcions de Secretaria
 • Un treballador/a municipal responsable de l’àmbit designat pel president/a

Les entitats que vulguin pertànyer al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Tornar a dalt

Consell municipal d'Agricultura

Composició:

 • President: Josep Puigdengoles, ICV-EUiA-ME-E
 • Una persona representant de cada grup municipal
 • El regidor/a ponent de la política de seguretat ciutadana
 • El regidor/a ponent de la política de sanitat
 • El regidor/a ponent de la política de territori
 • El regidor/a ponent de la política econòmica
 • Una persona representant de la Cooperativa Agrícola de Sant Boi
 • Una persona representant del sindicat Unió de Pagesos
 • Una persona representant del Parc Agrari
 • Tècnics i tècniques municipals
 • Funcions de Secretaria
 • Un treballador/a municipal designat pel president/a

Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal d’Agricultura ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Tornar a dalt

Consell municipal dels Infants

President: Javier López, PSC-CP
Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal dels Infants ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Tornar a dalt

Consell municipal Escolar

Composició:

 • Presidenta: Alba Martínez Vélez, ICV-EUiA-ME-E
 • 8 membres de la Corporació Municipal proposats pels grups municipals que tinguin representació en el consistori, anomenats pel Ple de l'Ajuntament.
 • 8 representants de mestres i professors dels centres públics i privats.
 • 8 representants de pares d'alumnes dels centres públics i privats.
 • 8 representants de directors de centres públics i titulars dels privats.
 • 8 representants d'alumnes.
 • 4 representants del personal d'administració i serveis.
 • 1 representant de l'escola d'educació especial
 • 1 representant de les escoles d'adults
 • 1 representant del CAPIP
 • 1 representant dels serveis educatius de la Generalitat (CRP, EAP, PINL)
 • 1 representant del Centre de Normalització Lingüística.
 • 2 representats de les llars d'infants públiques i privades.
 • 1 representant de les Associacions d'empresaris de la ciutat.
 • 3 representants de les centrals sindicals de la ciutat
 • Els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
 • Catalunya podran designar representants a les sessions del Consell Municipal de Sant Boi.
 • Funcions de Secretaria
 • Nomenat pel Ple de l'Ajuntament.

Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal Escolar ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Tornar a dalt

Consell municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat

Composició:

 • President: Josep Puigdengolas Torres, ICV-EUiA-ME-E
 • Vice-president/a: Regidor/a ponent de política de medi ambient
 • El regidor/a ponent de la política de territori
 • El regidor/a ponent de la política de participació ciutadana
 • El regidor/a ponent de la política de serveis de la ciutat
 • El regidor/a ponent de la política de benestar
 • Una persona representant de les associacions ecologistes o de protecció del medi ambient
 • Una persona representant de cadascun dels partits polítics que hagin participat en els comicis electorals locals
 • Una persona representant de les seccions de Sant Boi de Llobregat de les centrals sindicals majoritàries
 • Una persona representant de les associacions de comerciants de Sant Boi
 • Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat
 • Una persona representant del Consell Escolar Municipal
 • Una persona representant del Consell Agrícola
 • Funcions de Secretaria
 • El treballador/a municipal que la presidència designi

Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Tornar a dalt

Consell municipal de la Dona

Composició:

 • Presidenta: Laura Solís , PSC-CP
 • Dones representants de grups polítics
 • Dones representants dels grups o entitats de dones de la ciutat
 • Dones representants dels consells sectorials de la població
 • Dones representants d’entitats sindicats
 • Dones representants d’entitats veïnals
 • Dones representants d’entitats culturals
 • Dones representants d’entitats esportives
 • Dones representants d’AMPAS
 • Dones representants d’associacions de divorciats i divorciades
 • Dones representants d’entitats de voluntariat
 • Dones representants d’entitats cíviques en general
 • Funcions de Secretaria
 • Un treballador/a municipal responsable de l’àmbit designat pel president/a

Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal de les Dones ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Tornar a dalt

Consell municipal de Patrimoni Arquitectònic

Composició:

 • President: José Ángel Carcelén , PSC-CP
 • Vice-presidència: Regidor/a ponent de política territorial
 • Regidor/a ponent de política cultural
 • Regidors/es de l’àmbit i persones representants dels grups municipals (Persones membres de la comissió informativa)
 • Regidor/a ponent política econòmica
 • Director/a de l’àrea de política territorial
 • Persona responsable del servei d'urbanisme
 • Persona responsable de l’Arxiu Municipal
 • Un advocat/da dels Serveis Jurídics, assessor en gestió urbanística
 • Arqueòleg/a
 • Funcions de Secretaria
 • Un treballador/a municipal responsable de l’àmbit designat pel president/a

Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal de Patrimoni Arquitectònic ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Tornar a dalt

Documentació annexa

Tornar a dalt
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades