ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT


Ir al Contenido

Fons documentals

Arxiu Històric

Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat

- Quadre de fons a 1 de gener de 2015 -

Cal advertir que la major part de la documentació municipal contemporània, generada a partir de la constitució dels ajuntaments democràtics -sorgits de les eleccions municipals de 1979-, resta dipositada i sota la gestió de l'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.CODI

01

CAMP


ADMINISTRACIÓ GENERAL

01.01 - Privilegis. Franquícies. Títols. Terme Municipal
01.02 - Òrgans col·lectius de govern
01.03 - Alcaldia
01.04 - Secretaria
01.05 - Serveis jurídics
01.06 - Personals
01.07 - Correspondència
01.08 - Mitjans de comunicació municipals
...

CRONOLOGIA


[1701 / 1983]

1706-1983

1764-1983
1952-1979
1856-1983
1953-1981
1896-1983
1704-1983
1966-1975

ENTRADES


3.472

5

2472
7
255
6
50
672
4

02

HISENDA

02.01 - Patrimoni
02.02 - Intervenció. Compres. Pressupostos
02.03 - Tresoreria. Caixa. Habilitació. Recaptació
02.04 - Fiscalitat. Cadastre. Impostos. Drets. Multes
02.05 - Junta Municipal d'Associats. Juntes d'Hisenda i Finances
...

[1654 / 1984]


1876-1977
1681-1984
1654-1979
1655-1979
1904-1969

1367

40
401
93
770
7

03

PROVEÏMENTS

03.01 - Duana. Botiga del blat. Carnisseria. Vi. Oli
03.02 - Aigües. Fonts públiques. Safareigs
03.03 - Botigues. Indústries
03.05 - Escorxador
...

[1619 / 1981]

1619-1966
1910-1979
1966-1979
1886-1977

103

43
24
18
15

04

BENEFICÈNCIA I ASSISTÈNCIA SOCIAL

04.03 - Atenció a refugiats i orfes de guerra
04.05 - Assistència social
04.07 - Juntes. Comissions. Patronats. Junta de Reformes Socials [1898 / 1979]
...

[1898 / 1979]

1944-1955
1952-1964
1949-1972

102

3
2
14

05

SANITAT

05.01 - Cementiri. Serveis fúnebres
05.03 - Inspecció sanitària. Laboratori Municipal
05.04 - Personal facultatiu. Cos mèdic municipal. Dispensari
05.05 - Centres sanitaris municipals
05.06 - Farmàcies
05.09 - Inspecció veterinària
05.11 - Juntes i comissions municipals de Sanitat
05.12 - Escombraries. Neteja viària
...

[1864 / 1981]

1865-1973
1917-1966
1959-1977

1963-1978
1940-1981
1952-1971
1864-1947
1887-1981

305

254
9
5

3
8
10
3
7

06

OBRES I URBANISME

06.02 - Planejament i gestió urbanística
06.03 - Obres d'infrastructura
06.04 - Aforaments
06.05 - Immobles municipals: construcció i manteniment
06.06 - Brigada Municipal d'Obres
06.07 - Obres de particulars
06.08 - Activitats classificades
06.09 - Promoció de l'habitatge. Habitatges de promoció municipal
06.10 - Juntes i Comissions Municipals d'Obres i Urbanisme
...

[1849 / 1989]


1886-1981
1866-1981
1977
1862-1983

1957-1980
1865-1989
1921-1971
1955-1983

1959-1974

1609

78
478
2
37

37
342
26
11

12

07

SEGURETAT PÚBLICA

07.01 - Cossos de seguretat
07.02 - Presos. Reos
07.03 - Passaports i passis de radi
07.04 - Armes: censos, normes, permissos, requises
07.05 - Guardes jurats
07.07 - Juntes i Comissions Municipals de Seguretat Pública
...

[1824 / 1983]


1824-1983
1844-1874
1831-1854
1966-1978

1849-1876
1967-1969

162

125
3
6
7

1
2

08

SERVEIS MILITARS

08.02 - Quintes. Allistaments. Lleves forçoses (expedients generals i individuals)
08.04 - Juntes i Comissions Municipals de Serveis Militars
...

[1770 / 1983]

1770-1983

1966

8248

8233

1

09

POBLACIÓ

09.01 - Estadístiques generals de població. Censos
09.02 - Padró Municipal d'Habitants
...

[1846 / 1974]

1960-1974
1846-1943

23

7
15

10

ELECCIONS

10.01 - Municipals
10.05 - Generals: Corts, Senat, Presidència, ...
10.07 - Referèndums i plebiscits
...

[1895 / 1979]

1895-1979
1977
1976-1978

18

12
3
2

11

INSTRUCCIÓ PÚBLICA

11.01 - Parvularis. Guarderies infantils
11.02 - Escoles de gramàtica i primeres lletres. Primària
11.03 - Escoles de Dibuix. Arts i Oficis. Formació Professional, ...
11.04 - Ensenyament mitjà
11.08 - Juntes i Comissions Municipals d'Instrucció Pública
...

[1904 / 1978]

1940-1977
1907-1975

1975

1949-1971
1904-1968

94

9
17

1

3
8

12

CULTURA

12.01 - Festa Major. Festes populars
12.02 - Activitats i iniciatives culturals i recreatives
12.10 - Juntes i Comissions Municipals de Cultura
...

[1932 / 1979]

1932-1979
1941-1989
1963-1977

488

40
395
25

13

SERVEIS AGROPECUARIS

13.01 - Censos agraris. Estadístiques agrícoles i ramaderes
13.03 - Foment forestal
13.04 - Aprofitament de les aigües, foment i millora del regatge
13.05 - Juntes i Comissions Municipals de Serveis Agropecuaris
...

[1617 / 2007]


1875-2007

1972
1915-1972
1617-1705
1906-1972

33

12

1
12
1
8

14

COL·LECCIONS FACTÍCIES

14.02 - Cartografia
14.04 - Arxiu d'imatges
...

[1848/1972]

1848-2006
1875-2007

13

INICI | Seu | Exposicions | Arxiu Històric | Mapa del Sitio


Regresar al contenido | Regresar al menú principal