Ajuts

 • Activitats econòmiques

 • CoBoi seleccionarà 10 projectes que participaran a la 2a edició del programa Llançadora
 • Subvencions programa 'MILLORA'
 • Activitats esportives

 • Reducció del preu públic per ús d'instal·lacions esportives municipals
 • Altres ajuts

 • Ajut per impedir interrupció de subministraments
 • Ajuts econòmics
 • Tràmit Serveis Socials
 • Entitats

 • Convenis de col·laboració amb entitats
 • Convocatòria de subvencions de foment de l activitat d entitats
 • Justificació de les subvencions concedides a entitats i grups
 • Sol·licitud de cessió gratuïta de béns mobles informàtics
 • Habitatge

 • Ajut IBI social
 • Ajuts lloguer just - Acreditació de compliment de requisits per antics perceptors
 • Ajuts per a la rehabilitació energètica d edificis existents del sector residencial - ús habitatge i hoteler
 • Ajuts per la renovació d ajuts de lloguer de l Agència Habitatge. Any 2017
 • Exempció de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de la naturalesa urbana
 • Justificació de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis
 • Justificació pagament del lloguer corresponent a l any 2014
 • Prestacions econòmiques d urgència especial (Generalitat de Catalunya)
 • Prestacions per al pagament de lloguer per a Col·lectius específics-2018
 • Subvencions a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'ús residencial (Àrea Metropolitana de Barcelona)
 • Subvencions al lloguer d habitatge (repesca)
 • Subvencions per a la rehabilitació d habitatges buits per a destinar a lloguer solidari (Generalitat de Catalunya)
 • Subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin a disposíció de la borsa de lloguer social de l'Ajuntamet de Sant Boi de Llobregat
 • Impost de béns immobles

 • Ajut IBI social
 • Bonificació de l'IBI
 • Exempció de l'IBI
 • Serveis educatius i culturals

 • Beca de menjador Consell Comarcal
 • Beques menjador Consell Comarcal
 • Beques per a joves
 • Justificació de les beques concedides per a joves
 • Reducció del preu públic Escola Municipal de Música 'Blai Net'
 • Transport públics

 • Carnet de pensionista dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 • Carnet rosa metropolità
 • Passi metropolità d'acompanyant
 • Servei de transport adaptat 'esporàdic'
 • Servei de transport adaptat 'fix'
 • Animals

 • Animals

 • Alta en el cens municipal d'animals
 • Baixa del cens municipal d animals de companyia
 • Canvi de propietari en el cens municipal d'animals
 • Control de plagues en la via pública
 • Duplicat de la placa identificativa del cens d'animals
 • Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos
 • Modificació de la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos
 • Circulació, vehicles, transports

 • Ús de la calçada

 • Ocupació temporal de la via pública - Carpes, Promocions, Exhibicions, Parades, etc...
 • Reseva per ocupació i ús vinculada a obres
 • Tall de carrer o reserva d'estacionament puntuals
 • Aparcaments

 • Duplicat targeta d'accés a la zona de vianants, per Rambla Rafael Casanova
 • GUALS - Anul·lació d'un gual existent
 • GUALS - Duplicat placa d un gual
 • GUALS - Llicència de gual
 • GUALS- Modificació d'un gual existent
 • Reseva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
 • Tall de carrer o reseva d'estacionament puntuals
 • Targeta d'accés a la zona de vianants, per Rambla Rafael Casanova
 • Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
 • Targeta d'aparcament en zona de vianants
 • Targeta d'aparcament en zones blaves
 • Transports

 • Identifica la teva bicicleta
 • Transports públics

 • Carnet de pensionista dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 • Carnet rosa metropolità
 • Passi metropolità d'acompanyant
 • Servei de transport adaptat 'esporàdic'
 • Servei de transport adaptat 'fix'
 • Zones de càrrega i descàrrega

 • Baixa d'una zona de càrrega i descàrrega
 • Modificacions d'una zona de càrrega i descàrrega
 • Zona de càrrega i descàrrega vinculada a una activitat
 • Cita prèvia

 • Cita prèvia sense especificar tràmit

 • Nova cita prèvia sense tràmit específic
 • Contractació municipal

 • Contractació administrativa

 • Endós
 • Ingrés de garanties en processos de contractació
 • Selecció de personal

 • Convocatòria subalterns
 • Selecció de personal
 • SELECCIÓ PERSONAL ANALISTA PROGRAMADOR
 • Cultura, educació i lleure

 • Cultura, educació i lleure

 • Abonament piscina estiu "La Muntanyeta"
 • Inscripció als grups de l'escola municipal de mares i pares
 • Inscripció Casals d'Estiu
 • Inscripció curs: GUINOVART: Innocència i Llibertat
 • Inscripció curs: VIATGES AMB HISTÒRIA - Arqueologia i turisme
 • Inscripció paelles Festa Major
 • Inscripcions reserva Casals Estiu
 • Ocupació temporal de la via pública: actes lúdicoculturals
 • Ocupació temporal de la via pública: celebracions privades o de caràcter familiar
 • PREINSCRIPCIÓ CASALS ESTIU
 • Preinscripcions Escola Municipal de Música Blai Net - Curs 2015/2016 -
 • Reducció del preu públic Escola Municipal de Música 'Blai Net'
 • Seminari L'Art d'Altres Cultures
 • SUBVENCIÓ CAVALCADA DE REIS
 • Documents, certificats, requeriments

 • Documents, certificats, requeriments

 • Certificat que produeix el silenci administratiu
 • Certificats acreditatius d'actes dels òrgans de govern
 • Comprovat amb l original de documentació emesa per l Ajuntament
 • Comprovat amb l'original de documents acreditatius dels ciutadans
 • Endós
 • Fotocòpies pertanyents a un expedient
 • Infome d'arrelament social
 • Informe d'adequació de l'habitatge per al regrupament familiar
 • Informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtud de reagrupació familiar
 • Informe d'integració social (renovació de residència temporal)
 • Interposar una denúncia
 • Interposició de recurs de reposició
 • Reclamació per danys
 • Sol·licitud registre interadministratiu
 • Targeta d'armes
 • Empreneduria, comerç i indústria

 • Consum

 • OMIC - Actuacions de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
 • OMIC - Consultes de temes que no són competència de consum
 • OMIC - Operadores de telecomunicacions (telefonia e internet)
 • OMIC - Reclamacions/Denúncies de consum
 • Llicències i permisos d'activitats

 • Autorització per a l emmagatzematge de residus especials durant un període superior a sis mesos
 • Baixa d una activitat
 • Canvi de titularitat d una activitat econòmica
 • CoBoi seleccionarà 10 projectes que participaran a la 2a edició del programa Llançadora
 • Condicions per iniciar una activitat
 • Consulta de projecte tècnic i presentació d al·legacions a la instal·lació d una activitat
 • Desestiment de la tramitació d un expedient
 • Informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic
 • Informe preventiu en matèria de seguretat contra incendis
 • Inspeccions d activitats per esmenar deficiències
 • Interposar una denúncia
 • Llicència comercial municipal
 • Modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa - Comunicació prèvia
 • Modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - Comunicació prèvia
 • Presentació de documentació annexa a un expedient d activitats
 • Retirar projecte tècnic d un expedient d activitats
 • Subvencions programa MILLORA
 • Mercats municipals

 • Duplicat de carnet de paradista
 • Mercat Ambulant Torre de la Vila - Autorització municipal
 • Mercats Ambulants - Baixa de llicència municipal
 • Mercats Ambulants - Canvi de titularitat
 • Mercats Ambulants - Llista d'espera
 • Mercats Ambulants - Modificació de llicència municipal
 • Transmissió de la concessió de parades
 • Ocupació de la via pública

 • Baixa d'una zona de càrrega i descàrrega
 • Col·locació de cartells en vitrines o estructures verticals
 • Interposar una denúncia
 • Modificacions d'una zona de càrrega i descàrrega
 • Ocupació temporal a la via pública - Parades a la Carxofada
 • Ocupació temporal de la via pública - Carpes, Promocions, Exhibicions, Parades, etc...
 • Ocupació temporal de la via pública - Quiosc de venda temporal de gelats i articles de pirotècnia
 • Ocupació temporal de la via pública - Atraccions
 • Ocupació temporal de la via pública - Atraccions en Festa Major i Fira de la Puríssima
 • Ocupació temporal de la via pública - Circs
 • Ocupació temporal de la via pública - Distribució de fulletons publicitaris
 • Ocupació temporal de la via pública - Taules i/o arcons frigorífics
 • Ocupació temporal de la via pública - Venda d'articles de temporada
 • Ocupació via pública. Venda d'articles de pirotècnia
 • Venda de tiquets - Carxofada
 • Venda de tiquets - Festival de tapes al mercat de Torre de la Vila
 • Zona de càrrega i descàrrega vinculada a una activitat
 • Promoció de l'activitat econòmica

 • Assignacions econòmiques per al foment de l'autocupació
 • Assignacions econòmiques per al foment de persones aturades
 • Assignacions econòmiques per al foment de persones aturades - justificació
 • Premis Delta
 • Manteniments de la ciutat i medi ambient

 • Estalvi energètic

 • Inscripció campanya 'Estalviem energia a casa'
 • Medi Ambient i Agricultura

 • LLicències d'ocupació temporal per a l'ús dels Horts Urbans
 • Sol·licitud d'activitats amb risc d'incendi forestal
 • T-Verda
 • Neteja

 • Buidat d' aigües negres a la xarxa municipal de clavegueram
 • Neteja de pintades i grafitis a façanes
 • Recollida de mobles i estris vells al carrer
 • Participació ciutadana en el desenvolupament de la ciutat

 • Participació ciutadana en el desenvolupament de la ciutat

 • CANDIDATURES ALS PREMIS CIUTAT DE SANT BOI
 • Convocatòria de subvencions de foment de l activitat d entitats
 • Exercici del dret d'accés a la informació
 • Inscripció al Registre Municipal d'Entitats
 • Interposar una denúncia
 • Sol·licitud de paraula al Ple
 • Persones i població

 • Dona

 • Premi Literari Delta
 • Joventut

 • Beques per a joves
 • Justificació de les beques concedides per a joves
 • Justificació pagament del lloguer corresponent a l'any 2014
 • Matrimonis civils i parelles estables

 • Matrimonis civils a l'Ajuntament de Sant Boi
 • Registre d'Unions civils - Certificats
 • Registre municipal de parelles estables - Cancel·lació
 • Registre municipal de parelles estables - Certificats
 • Registre municipal de parelles estables - Inscripció complementària (convenis i pactes reguladors de la convivència)
 • Registre municipal de parelles estables - Inscripció per compareixença
 • Registre municipal de parelles estables - Inscripció per anotació de l'escriptura pública
 • Registre municipal de parelles estables - Modificació de dades
 • Persones amb disminució

 • Reseva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
 • Servei de transport adaptat 'esporàdic'
 • Servei de Transport adaptat 'fix'
 • Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
 • Persones nouvingudes

 • Informe d'adequació de l'habitatge per al regrupament familiar
 • Informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupació familiar
 • Informe d'arrelament social
 • Informe d'integració social (renovació de residència temporal)
 • Població

 • Baixa al Padró d'Habitants
 • Canvi de domicili al Padró d'Habitants
 • Cens Electoral: Comprovació i reclamacions
 • Certificats del Padró d'Habitants
 • Confirmació de residència al Padró Municipal d'Habitants
 • Fe de vida per a persones de mutualitats estrangeres
 • Informe d'adequació de l'habitatge per al regrupament familiar
 • Informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupació familiar
 • Informe d'arrelament social
 • Informe d'integració social (renovació de residència temporal)
 • Inscripció al Padró d'Habitants
 • Modificació de dades personals al Padró d'Habitants
 • Participació al 'Acte de benvinguda a la comunitat' dels infants de Sant Boi
 • Renovació de la inscripció al padró d'estrangers no comunitaris
 • Volant del Padró d'Habitants
 • Salut

 • Salut

 • Control de plagues en la via pública
 • Cursos de manipuladors/es d'aliments
 • Interposar una denúncia
 • Servei de recollida d'animals morts en domicilis
 • Seguretat ciutadana i protecció civil

 • Multes

 • Al·legacions respecte a un expedient sancionador d'Ordenança de Civisme
 • Al·legacions respecte a un expedient sancionador de trànsit
 • Mesures alternatives educatives respecte a un expedient sancionador de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana
 • Prestacions de la policia municipal

 • Informe de la Policia Municipal
 • Regulació del trànsit amb motiu de càrrega i descàrrega de materials que ocupin la via pública
 • Serveis funeraris

 • Serveis funeraris

 • Col·locació de gravats i làpides
 • Duplicat d un títol de dret funerari
 • Pròrroga de llicència d'ocupació temporal d'un dret funerari
 • Retrocessió de drets funeraris en règim de concessió a l'Ajuntament
 • Retrocessió de drets funeraris en règim de llicència d'ocupació temporal
 • Transmissió d'un dret funerari - 'inter-vivos'
 • Transmissió d'un dret funerari - 'mortis causa'
 • Trasllat de despulles dins del cementiri
 • Territori,urbanisme i habitatge

 • Habitatge

 • Borsa de mediació de lloguer social d'habitatge - Alta de persones llogateres o actualització de dades
 • Borsa de mediació de lloguer social d'habitatge - Informació persones propietàries
 • Cèdula d'habitabilitat - Duplicat
 • Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació
 • Justificació de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis
 • Justificació pagament del lloguer corresponent a l'any 2014
 • Prestacions econòmiques d'urgència especial (Generalitat de Catalunya)
 • Prestacions lloguer just- Acreditació de compliment de requisits per antics perceptors i col·lectius específics (Generalitat de Catalunya) 2019
 • Registre de sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)
 • Servei d'intermediació per a persones que no poden pagar la Hipoteca o el Lloguer
 • Subvencions a la rehabilitació d habitatge i d'edificis d' ús residencial (Àrea Metropolitana de Barcelona)
 • Subvencions municipals al lloguer d habitatge
 • Subvencions per a la rehabilització d'edificis i d'habitatges per l'exercici 2015
 • Immobles

 • Bonificació de l IBI
 • Exempció de l IBI
 • Modificació de subjecte passiu - IBI
 • Modificació de titular de béns immobles
 • Transmissió d'immoble (plusvàlua)
 • Informació del territori

 • Aportació documentació requerida per la Gerència Territorial del Cadastre
 • Informació sobre el Planejament vigent
 • Informe d identificació de finques
 • Informe d'identificació de finques
 • Informes i certificat urbanístics
 • Presentació al·legacions regularització cadastral
 • Obres particulars

 • Canvi de titularitat d un expedient d obres
 • Comunicació de l inici de les obres
 • Comunicació de les fases d execució d una obra i sol·licitud d inspecció
 • Ingrés de garanties per a una llicència d obres
 • Inspecció d obres per esmenar deficiències
 • Interposar una denúncia
 • Llicències d obres majors
 • Llicències d obres menors
 • Llicències d obres menors en la via pública
 • Llicències d obres menors moment
 • Llicències d obres mitjanes
 • Llicències de parcel·lació
 • Modificacions durant l execució d obres
 • Obres excloses de llicència municipal
 • Pròrroga de llicències d obres
 • Presentació de documentació annexa a un expedient d obres
 • Retirar projecte tècnic d'un expedient d'obres
 • Renovacions ajuts lloguer habitatge 2017

 • Tributs

 • Activitats esportives

 • Reducció del preu pùblic per ús d'instal·lacions esportives municipals
 • Dades tributàries

 • Canvi de domicili fiscal a efectes de notificació
 • Informes sobre dades tributàries
 • Devolució d'ingressos

 • Devolució d'ingressos efectuats directament a l'Ajuntament
 • Immobles

 • Bonificació de l'IBI
 • Exempció de l'IBI
 • Exempció de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana
 • Modificació de titular de béns immobles
 • Transmissió d'immoble (plusvàlua)
 • Vehicles de tracció mecànica