PAS 1: TRÀMIT ESCOLLIT

  • Subvencions a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'ús residencial (Àrea Metropolitana de Barcelona)

PAS 2: FIXAR DIA I HORA DE LA CITA

 HORARIS DISPONIBLES 
 DADES CITACIÓ 
  •  
  •  
LLEGENDA:         

PAS 3: IDENTIFICACIÓ DEL CIUTADÀ

CONFIRMACIÓ CITACIÓ WEB