PAS 1: TRÀMIT ESCOLLIT

  • Subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin a disposíció de la borsa de lloguer social de l'Ajuntamet de Sant Boi de Llobregat

PAS 2: FIXAR DIA I HORA DE LA CITA

 HORARIS DISPONIBLES 
 DADES CITACIÓ 
  •  
  •  
LLEGENDA:         

PAS 3: IDENTIFICACIÓ DEL CIUTADÀ

CONFIRMACIÓ CITACIÓ WEB