PAS 1: TRÀMIT ESCOLLIT

  • Modificació de la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos

PAS 2: FIXAR DIA I HORA DE LA CITA

 HORARIS DISPONIBLES 
 DADES CITACIÓ 
  •  
  •  
LLEGENDA:         

PAS 3: IDENTIFICACIÓ DEL CIUTADÀ

CONFIRMACIÓ CITACIÓ WEB