PAS 1: TRÀMIT ESCOLLIT

  • Prestacions lloguer just- Acreditació de compliment de requisits per antics perceptors i col·lectius específics (Generalitat de Catalunya) 2019

PAS 2: FIXAR DIA I HORA DE LA CITA

 HORARIS DISPONIBLES 
 DADES CITACIÓ 
  •  
  •  
LLEGENDA:         

PAS 3: IDENTIFICACIÓ DEL CIUTADÀ

CONFIRMACIÓ CITACIÓ WEB