ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/22/2020 02:41:35 AM
carnaval
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Reserva per ocupació i ús vinculada a una llicència d'obres

EN QUÈ CONSISTEIX:

La llicència que autoritza la utilització privativa temporal de l’espai públic (calçada, vorera o altres) addicional a la ja autoritzada directament la llicencia d’obres, per a:

- Càrrega i descàrrega de materials per la construcció

- Contenidor d'obres

- Mitjans auxiliars de l’obra (casetes d'obres, sitges, bastides tancades o amb afectació de calçada, etc.)

- Ampliacions del recinte de l’obra (dipòsits de materials, etc.)

És necessari disposar de la llicència d’obres i, si s'escau, haver complimentat les condicions especials que facultin el seu inici, per obtenir la concessió d’aquesta reserva, si bé pot sol·licitar-se paral·lelament. El termini d'ocupació no superarà el de vigència de la llicència d'obres.

Pel que fa a les bastides que permeten el pas per sota i els sacs de runa, amb un màxim de dos simultàniament, la llicència d'ús privatiu del domini públic s'entén atorgada en concedir-se la corresponent llicència d'obres en les condicions que en la mateixa s’estableixin.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol titular d'una llicència d'obres.

Si aquest delega en un representant, a més de les dades del titular s'hauran d'indicar les dades corresponents al representant.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Croquis d’ubicació de l’espai a ocupar, així com especificacions de dimensions (longitud i/o superfície), horari i justificació, indicant el número d'expedient d'obres al que es vincula.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment si bé la tramitació restarà en suspens fins a obtenir l’autorització per l’execució de les obres, sia en règim de llicència o comunicació.PREU:

S’ha de satisfer taxa per aprofitament de reserva de la via pública, en funció de les seves dimensions (longitud o superfície) amb les següents tarifes, amb caràcter general:

- Càrrega i descàrrega (per longitud): 0,50 euros / metre lineal, hora i mes.- Altres reserves (per superfície): 0,21 euros / metre quadrat, hora i mesCal observar que la longitud mínima a efectes de càlcul s’estableix en 4,5 metres lineals i la superfície mínima en 9,90 metres quadrats.

- Altres reserves (per superfície): 0,21 euros / metre quadrat, hora i mesCal observar que la longitud mínima a efectes de càlcul s’estableix en 4,5 metres lineals i la superfície mínima en 9,90 metres quadrats.

Cal observar que la longitud mínima a efectes de càlcul s’estableix en 4,5 metres lineals i la superfície mínima en 9,90 metres quadrats.

Tanmateix, en zones residencials unifamiliars urbanitzades, les anteriors tarifes es limiten a 0,27 euros / metre lineal, hora i mes i 0,12 euros / metre quadrat, hora i mes.

En el moment de la sol·licitud serà obligat autoliquidar l'import corresponent a 1 mes del tipus de reserva sol·licitada, amb caràcter de pagament a compte.

Un cop comunicada la finalització de la ocupació es verificarà el correcte estat de l’espai públic ocupat als efectes de tramitar la baixa de la reserva que no s’autoritzarà fins a la reposició dels elements malmesos, en el seu cas.

Un cop autoritzada la baixa es liquidarà la taxa prorratejada pels dies transcorreguts dins de l’exercici fiscal entre la data d’inici efectiu de l’ocupació i la data de la baixa autoritzada. En cas que aquest termini sigui inferior a un mes, es retornarà la part de taxa autoliquidada a compte. En tot cas, a la data de tancament d’exercici es liquidarà la part corresponent de les reserves en curs.

Excepcionalment, en el cas d'ocupació de zones blaves amb motiu d'obres d'interès particular per vehicles de tracció mecànica o altres elements la taxa (bastides, containers, etc.) la taxa es recaptarà diàriament per l’empresa concessionària amb les següents tarifes per plaça a ocupar:

- Per cada hora fins un màxim de 8 hores: 0,90 euros.

- Per dia complet (containers, bastides o altres): 7,80 euros

Es podrà sol·licitar i obtenir la modificació de la reserva ja concedida, calculant-se la liquidació de la taxa integrant les dimensions i terminis en cada cas efectivament verificats un cop autoritzada la baixa.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 2 mesos . Si encara no disposa de la llicència d'obres, el termini de tramitació s'inicia un cop hagi estat atorgada.En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/28/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades