ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/22/2020 02:03:03 AM
carnaval
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions per al pagament lloguer nous perceptors 2019 (Agència de l'Habitatge de Catalunya - Ministeri de Foment)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Són ajuts, en règim de concurrència competitiva, per fer front al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

L'import mensual de la prestació és del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció és per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros.

Per a més informacióQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

PERSONES DESTINATÀRIES:

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya (estar-hi empadronats).

REQUISITS:

NO PODEN SER PERCEPTORES DE LES PRESTACIONS LES PERSONES SEGÜENTS:

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre siguin persones propietàries o usufructuàries d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.

- Les unitats de convivència quan l'import de la base de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 435) sigui superior a 500 €.

- Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.

- Aquest mateix criteri s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

AQUESTES PRESTACIONS SÓN INCOMPATIBLES:

- Pel que fa a les mateixes mensualitats de l'any en curs amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació a presentar en tots els casos:

En funció del cas:

SENTÈNCIA SEPARACIÓ/DIVORCI

EN ELS CASOS QUE NO FACIN DECLARACIÓ DE RENDA SEMPRE L'INFORME DE VIDA LABORAL I CERTIFICATS D'IMPUTACIONS ( si ens diuen que l'han presentat i comproven que no s'ha fet, se'ls hi requerirà la vida laboral, des del Departament )

Si no s'autoritzen les consultes corresponents, cal aportar la següent documentació:

. Justificant ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral: declaració d'IRPF corresponent a l'exercici 2017. En el cas de no estar obligats a presentar la declaració cal presentar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i informe de vida laboral actualitzat.

. Certificats anuals de les pensions exemptes de tributació de les que sigui beneficiari qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

. Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. Persones sol·licitants que formin part d'unitats de convivència amb algun membre que acrediti un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat que afecti al desenvolupament o que acrediti un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% declarada pel departament competent en matèria d'afers socials.

. Títol de família nombrosa.

. Títol de família monoparental.

. Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Com sol·licitar el Certificat de Vida Laboral:

. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social

Cliqueu

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en aproximadament una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-lo.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@u permanent. L'informe es descarrega en el moment, es pot imprimir i té plena validesa legal.

Com obtenir la Cl@u Permanent:

A través d'aquest servei es podrà obtenir i/o consultar en línia un informe en què es recullen totes les situacions d'alta o baixa d'una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.

. També podeu obtenir-lo presencialment:

C Eusebi Güell, 41-43

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT(BARCELONA )

93 6400687 / 93 6406745

93 6522172

901 106570QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació finalitza el 7 de juny de 2019, aquest inclòsPREU:

Sense costTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de sol·licitud.

Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució s'entendrà desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


Veure document .pdf Resolució Convocatòria MIFO LM 2019.pdf ( 40 Kb)
Veure document .doc MODEL RECURS DE REPOSICIÓ MIFO 2019.doc ( 26 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/26/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades