ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/05/2022 12:07:25
Sant Boi Pura inspiracio
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Atenció a la Dependència

La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o la discapacitat i lligada a la falta o la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

Graus Dependència

El grau de dependència es mesura segons la freqüència i la intensitat amb què una persona necessita ajuda per fer les activitats diàries bàsiques:

Grau I. Dependència moderada

La persona necessita ajuda intermitent o almenys una vegada al dia.

Grau II. Dependència greu

La persona necessita ajuda 2 o 3 vegades al dia, però no li cal un/a cuidador/ora permanent.

Grau III. Gran dependència

La persona necessita ajuda tot el dia per fer les activitats diàries bàsiques.

(Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent)

Tornar adalt

Procediment

Requisits

Es poden acollir les persones amb dependència, amb 5 o més anys de residència, dels quals 2 han de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

Per als infants menors de 5 anys, els anys de residència s’exigeixen a les persones que en tinguin la guàrdia i custòdia. Per als menors de 3 anys, la llei estableix mesures d’atenció i de protecció especials.

Sol·licitud

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model que determina l’administració competent, i la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIF, o NIE, de la persona en situació de dependència.
 • Fotocòpia de la resolució judicial que acrediti la representació legal en cas d'incapacitació, si escau.
 • Fotocòpia del DNI, NIF, o NIE, de la persona representant legal, o CIF de l'entitat tutelar, si escau.
 • Volant d'empadronament que justifiqui 5 anys de residència, dels quals 2 han de ser immediatament anteriors a la data de presentació d'aquesta sol·licitud.
 • Un únic informe de salut original i de menys de 2 anys on constin els diagnòstics vinculats amb la dependència.

En el cas que la persona sol·licitant sigui menor de 5 anys, la documentació acreditativa serà la de la persona que en tingui la guàrdia i custòdia.

 

On presentar-la ?

La sol·licitud pot presentar-se en els diferents registres oficials de les administracions públiques de Sant Boi de Llobregat:

Valoració del grau

Els equips de valoració de la Generalitat de Catalunya es desplacen al domicili de la persona sol·licitant, previ haver concertat dia i hora, per avaluar a la persona tenint en compta els informes de salut i el seu entorn social.

Resolució de grau

Un cop realitzada la valoració, la Generalitat enviarà la resolució, per correu certificat, al domicili de la persona.

Revisió de grau

El grau de dependència pot ser revisat si hi ha una millora o empitjorament de l'estat de salut, si es detecta un error en el diagnòstic o si hi ha canvis en la situació personal de la persona beneficiària.

L’acord del Programa Individual d’Atenció (PIA)

Aquest programa determina els serveis i/o ajudes econòmiques a què té dret la persona, d’acord amb el seu grau de dependència, entorn social i recursos econòmics.

El catàleg de serveis inclou:

1. Ajudes en forma de serveis:

 • Servei d'Ajuda a Domicili: Ofereix suport professional, en el domicili de la persona amb dependència, en les activitats de la vida diària.
 • Centres de dia: Ofereix atenció integral a la persona amb dependència en un centre i durant unes hores al dia. Permet millorar o mantenir el grau d’autonomia personal i donar suport a la família i als/les cuidadors/des.
 • Atenció residencial: Ofereix atenció continuada de caràcter personal i/o sanitari en centres habilitats.
 • Teleassistència: Dóna resposta immediata a situacions d’emergència, inseguretat, soledat o aïllament, gràcies a l’ús d’aparells tecnològics.
 • Assistent personal: La persona amb dependència pot rebre el servei d’una persona que l’acompanyi al centre educatiu o laboral, o bé que l’ajudi amb les activitats diàries i d’integració social.

2.Ajudes en prestacions econòmiques:

Hi ha 3 tipus d’ajudes econòmiques:

 • Ajuda per a un/a cuidador/ora no professional: En alguns casos podrà rebre ajudes la persona amb dependència atesa per un familiar.
 • Ajuda per pagar un servei: Tenen dret a rebre-les aquelles persones que no han pogut accedir a cap dels serveis públics o privats concertats, tot i tenir-hi dret. La quantitat rebuda s’ha de destinar a pagar un servei. Les administracions públiques supervisaran que es faci així.
 • Ajuda per a un/a assistent personal: La persona amb dependència pot rebre una ajuda econòmica per contractar una persona que l’acompanyi al centre educatiu o laboral, o bé que l’ajudi amb les activitats diàries i d’integració social.


Resolució Programa Individual d’Atenció (PIA)
La Generalitat reconeix les ajudes i prestacions a les quals té dret la persona, la quantitat que percebrà i la contribució econòmica que ha de fer, segons la seva capacitat econòmica. El document de resolució es farà arribar al domicili de la persona sol·licitant i serà vàlid a tot el territori de l’Estat espanyol.

(Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent)

Tornar adalt

Documents dependència

Per a més informació:
Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència: Text lectura fàcil

(Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent)

Tornar adalt

Serveis i recursos que gestiona directament l'Ajuntament

Gestió i seguiment del Programa Individual d’Atenció ( PIA)

Un cop reconeguda la situació de dependència, Els Serveis Socials del municipi es posen en contacte amb la persona i/o família, per establir el Programa Individual d’Atenció (PIA). En cas que la persona estigui ingressada en un centre de la xarxa pública, serà el/la treballador/a social del centre l’encarregat/ada de fer el PIA.

Servei d’Ajuda a Domicili

Aquest servei pretén contribuir a millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb dependència i les seves famílies en el seu entorn mitjançant un suport per l'atenció personal i per la neteja de la llar.

Aquest servei també vol contribuir en la millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals, proporcionant-los suport emocional i habilitats per desenvolupar millor la seva tasca i tenir cura de la seva pròpia salut.

Període de tramitació
Tot l’any

Qui el pot demanar ?
Les persones empadronades al municipi que per les seves circumstàncies personals i / o de salut necessitin aquest servei i tinguin reconegut un grau de dependència.

Requeriments
Haver estat reconegut/da amb un grau de dependència.

Procediment
Els professionals de Serveis Socials Bàsics contactaran amb la persona un cop tingui reconeguda la situació de dependència. En el cas de que s’hagi elaborat el Programa Individual d’Atenció, s’ haurà de demanar al seu/va professional de referència.

(Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent)

Servei de Teleassistència

La teleassistència consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar, en cas d'urgència, simplement prement un botó.

Aquest servei té per objectiu millorar l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones grans o amb discapacitat que viuen soles .

Període de tramitació
Tot l’any.

Qui el pot demanar ?
Les persones que tinguin reconeguda la situació de dependència.

Requeriments
Per a les persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran, només es requereix el DNI.

Per a les persones menors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran, hauran d’acreditar els ingressos econòmics de la unitat de convivència i es valorarà la sol·licitud segons barems econòmics.

Procediment
La persona ha d'adreçar-se al/la professional de referència de Serveis Socials.

Si és la primera vegada que s’adreça als Serveis Socials, o fa més d’un any que no ha estat atès per cap professional, ha de demanar hora a Serveis Socials Bàsics.

(Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent)

 

Programa de suport a cuidadors/es i famílies

El Programa de suport a cuidadors/es i famílies consisteix en grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) que tenen per objectiu facilitar espais de trobada entre persones que tenen cura de persones amb situació de dependència, perquè puguin compartir les seves necessitats i preocupacions, i també les seves vivències i els seus coneixements.

Període de realització
Aquests grups funcionen al llarg de tot l’any (10 sessions) excepte en els períodes de vacances. Les sessions tenen una durada d’hora i mitja.

Qui el pot demanar ?
Els cuidadors i les cuidadores de persones que es troben en situació de dependència.

Procediment
La persona ha d'adreçar-se al/la professional de referència de Serveis Socials.

Si és la primera vegada que s’adreça als Serveis Socials, o fa més d’un any que no ha estat atès per cap professional, ha de demanar hora a Serveis Socials Bàsics.

(Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent)

Tornar adalt
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades