ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

16/04/2020 09:30:32
reactivem
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Boi ha posat en marxa un primer paquet de mesures econòmiques amb la intenció d’alleugerir els efectes de l’actual situació d’emergència sanitària i minimitzar l’impacte en les economies de les famílies de la ciutat. Són mesures adoptades pel govern municipal que se sumen a les que han anunciat la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat. Les mesures locals han estat consensuades amb les associacions Sant Boi Comerç i Sant Boi Empresarial.

ATUREM el cobrament d’IMPOSTOS

En primer lloc, s’ha decidit aturar temporalment els pagaments dels tributs municipals (impostos i taxes) mentre duri la declaració d’Estat d’Alarma decretada pel Govern central a causa del coronavirus.

 • -Com a principi general, durant aquest temps no es cobrarà cap tribut municipal (IBI, IAE, ICiO, llicències urbanístiques, taxes, etc). Tampoc es cobraran cànons o lloguers per activitats econòmiques.
 • -En el cas de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), com que els rebuts de pagament ja s’havien començat a enviar, es prorroga un mes el temps màxim per fer els abonaments
 • -Respecte als cobraments relatius a serveis o activitats ja autoritzades o iniciades, es podrà sol·licitar la devolució de la part proporcional de l’import corresponent al temps en què l’activitat o el servei no s’hagi dut a terme
 • -La taxa per ocupació de la via pública de les terrasses es cobrarà enguany en un únic rebut durant el segon semestre de l'any, descomptant la part proporcional que correspongui

Més informació: OMAP (tel. 93 635 12 12)

SUSPENEM el pagament de REBUTS i QUOTES

S’ha suspès temporalment el cobrament de les quotes i rebuts dels serveis municipals que no estan actius, com els de les escoles bressol o els poliesportius municipals.

 • -Escoles bressol/Espai Nadó/Escola Municipal de Música/Taller Municipal d'Arts Plàstiques/Taller de restauració de mobles

 • Es tramitarà una compensació en les quotes que ja s’hagin cobrat (mensuals, bimensuals o trimestrals segons els casos), sempre proporcional a la part de l’activitat que no s’hagi realitzat. També es podrà demanar la devolució d’aquest mateix import proporcional en cas que no es continuï d’alta al servei.
 • -Temporada de Teatre
  Es retornarà l’import de les entrades venudes

Més informació: OMAP (tel. 93 635 12 12)

HABILITAREM un PUNT D’INFORMACIÓ

L’Ajuntament habilitarà un punt d’informació adreçat a empreses, comerços i persones autònomes, que s’ocuparà de resoldre dubtes sobre les mesures econòmiques anunciades pel Govern central i per la Generalitat de Catalunya. De moment, les consultes s'atenen al telèfon 93 654 82 22 (de 9 a 15 hores, de dilluns a divendres) mitjançant el correu electrònic empresa@santboi.cat.

CREAREM un FONS D’AJUDES local

S’ha decidit, així mateix, impulsar la constitució d’un fons d’ajudes local per a petites empreses de la ciutat i persones autònomes, que es nodrirà de l’estalvi energètic generat, entre altres factors, pel tancament d'equipaments municipals i la suspensió d'activitats culturals i actes de ciutat mentre es prolongui aquesta situació excepcional.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primeras medidas económicas para paliar los efectos de la situación creada por COVID-19

El Ayuntamiento de Sant Boi ha puesto en marcha un primer paquete de medidas económicas con la intención de aliviar los efectos de la actual situación de emergencia sanitaria y minimizar su impacto en las economías de las familias de la ciudad. Son medidas adoptadas por el gobierno municipal que se suman a las que han anunciado la Generalitat de Catalunya y el Gobierno estatal. Las medidas locales han sido consensuadas con las asociaciones Sant Boi Comerç i Sant Boi Empresarial.< /p>

PARAMOS el cobro de IMPUESTOS

En primer lugar, se ha decidido detener temporalmente los pagos de los tributos municipales (impuestos y tasas) mientras dure la declaración de Estado de Alarma decretada por el Gobierno central con motivo del coronavirus.

 • -Como principio general, durante este tiempo no se cobrará ningún tributo municipal (IBI, IAE, ICIO, licencias urbanísticas, tasas, etc). Tampoco se cobrarán cánones o alquileres por actividades económicas, ni los alquileres sociales de la empresa municipal Claus.
 • -En el caso del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), como los recibos de pago ya se habían empezado a enviar, se prorroga un mes el tiempo máximo para hacer los abonos
 • -Respecto a los cobros relativos a servicios o actividades ya autorizadas o iniciadas, se podrá solicitar la devolución de la parte proporcional del importe correspondiente al tiempo en que la actividad o el servicio no se haya llevado a cabo /li>
 • -La tasa por ocupación de la vía pública de las terrazas se cobrará este año en un único recibo durante el segundo semestre del año, descontando la parte proporcional que corresponda

Más información: OMAP (tel. 93 635 12 12)

SUSPENDEMOS el pago de RECIBOS y CUOTAS

Se ha suspendido temporalmente el cobro de las cuotas y recibos de los servicios municipales que no están activos, como los de las guarderías o los polideportivos municipales./p>

 • -Escoles bressol/Espai Nadó/Escuela Municipal de Música

 • No se cobrarán los recibos del periodo febrero-marzo.
 • -Ludoteca/Polideportivos municipales/Taller Municipal de artes plásticas/Taller de restauración de muebles

 • Se tramitará una compensación para las cuotas que ya se hayan cobrado (mensuales, bimensuales o trimestrales según los casos), siempre proporcional a la parte de la actividad que no se haya realizado. También se podrá pedir la devolución de ese mismo importe proporcional en caso de que no se continúe de alta en el servicio
 • -Temporada de Teatre
  Se devolverá el importe de las entradas vendidas

Más información: OMAP (tel. 93 635 12 12)

HABILITAREMOS un PUNTO DE INFORMACIÓN

El Ayuntamiento habilitará un punto de información dirigido a empresas, comercios y personas autónomas, que se ocupará de resolver dudas sobre las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y por la Generalitat de Cataluña. De momento, las consultas se atienden en el teléfono 93 654 82 22 (de 9 a 15 horas, de lunes a viernes) mediante el correo electrónico empresa@santboi.cat

CREAREMOS un FONDO DE AYUDAS local

Se ha decidido, asimismo, impulsar la constitución de un fondo local de ayudas para pequeñas empresas de la ciudad y personas autónomas, que se nutrirá, entre otros factores, del ahorro energético generado por el cierre de equipamientos municipales y del ahorro generado por la suspensión de actividades culturales y actos de ciudad mientras se prolongue esta situación excepcional.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades