ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/06/2023 14:14:38
Sant Boi Pura inspiracio
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Consells Sectorials


Actes dels consells sectorialsConsell Econòmic i Social

Composició:

 • President: Juan Antonio Tamayo, PSC-CP
 • Un regidor/a de cada grup municipal que no sigui present a l’equip de govern
 • El regidor/a ponent de la política d'economia i hisenda
 • El regidor/a ponent de les polítiques de promoció de l’activitat econòmica
 • El regidor/a ponent de les polítiques de manteniment de la ciutat
 • El regidor/a ponent de les polítiques de seguretat ciutadana
 • El regidor/a ponent de política de medi ambient
 • El regidor/a ponent de la política dels serveis municipals
 • El regidor/a ponent de política de mobilitat
 • El regidor/a ponent de política d’agricultura
 • El tinent/ta alcaldia política de serveis interns
 • Una persona representant de cadascuna de les centrals sindicals majoritàries
 • Una persona representant de l’Associació d’Empresaris i Treballadors/es autònoms/es de Sant Boi (ASETAC)
 • Una persona representant de cada agrupació o associació de comerciants (inclòs no sedentaris)
 • Una persona representant del Gremi d’Hosteleria Sant Boi i Baix Llobregat
 • Una persona representant de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCE)
 • Una persona representant de l’Associació lliure de contribuents
 • Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Boi
 • Funcions de Secretaria
 • Un treballador/a municipal designat pel president/a

Les entitats que vulguin pertànyer al Consell Econòmic i Social ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Estatuts Consell sectorial economic i social
Tornar a dalt

Consell municipal de Coooperació, Solidaritat i Pau

Segons les Normes de Funcionament del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau, la composició del Consell serà la següent.

  3.1. Formarà part del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau amb la condició de membres:

  • a) El regidor o regidora responsable de l’àmbit, el qual serà el President o Presidenta del Consell: Alba Martínez Vélez, SBeC-ECG
  • b) Un regidor o una regidora, o persona en qui delegui, de cada grup municipal de l’Ajuntament.
  • c) Ciutadans i ciutadanes representants de les entitats, els col·lectius i els agents del municipi.
  • d) Ciutadans i ciutadanes a títol individual que expressin el seu desig de ser-ne membres.

  3.2. El Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau té un caràcter obert i públic i a les seves reunions podran participar qualsevol ciutadà o ciutadana a títol individual, amb la condició d'assistents i amb dret a paraula.

  3.3. A les reunions del Consell també poden ser convidades a participar persones expertes dins de l’àmbit”

  Les entitats i persones que vulguin ser membres del Consell ho han de comunicar segons el model adjunt a : consellcooperacio@santboi.cat"

Tornar a dalt

Consell municipal d'Agricultura

Composició:

 • President: Cesar Thovar, PSC-CP
 • Una persona representant de cada grup municipal
 • El regidor/a ponent de la política de seguretat ciutadana
 • El regidor/a ponent de la política de sanitat
 • El regidor/a ponent de la política de territori
 • El regidor/a ponent de la política econòmica
 • Una persona representant de la Cooperativa Agrícola de Sant Boi
 • Una persona representant del sindicat Unió de Pagesos
 • Una persona representant del Parc Agrari
 • Tècnics i tècniques municipals
 • Funcions de Secretaria
 • Un treballador/a municipal designat pel president/a

Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal d’Agricultura ho han de comunicar
Contacte: participacio@santboi.cat

Tornar a dalt

Consell municipal dels Infants

 • President: Cesar Thovar, PSC-CP
 • Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal dels Infants ho han de comunicar
  Contacte: participacio@santboi.cat

  Tornar a dalt

  Consell municipal Escolar

  Composició:

  • Presidenta: Alba Martínez Vélez, SBeC-ECG
  • 8 membres de la Corporació Municipal proposats pels grups municipals que tinguin representació en el consistori, anomenats pel Ple de l'Ajuntament.
  • 8 representants de mestres i professors dels centres públics i privats.
  • 8 representants de pares d'alumnes dels centres públics i privats.
  • 8 representants de directors de centres públics i titulars dels privats.
  • 8 representants d'alumnes.
  • 4 representants del personal d'administració i serveis.
  • 1 representant de l'escola d'educació especial
  • 1 representant de les escoles d'adults
  • 1 representant del CAPIP
  • 1 representant dels serveis educatius de la Generalitat (CRP, EAP, PINL)
  • 1 representant del Centre de Normalització Lingüística.
  • 2 representats de les llars d'infants públiques i privades.
  • 1 representant de les Associacions d'empresaris de la ciutat.
  • 3 representants de les centrals sindicals de la ciutat
  • Els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
  • Catalunya podran designar representants a les sessions del Consell Municipal de Sant Boi.
  • Funcions de Secretaria
  • Nomenat pel Ple de l'Ajuntament.

  Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal Escolar ho han de comunicar
  Contacte: participacio@santboi.cat

  Tornar a dalt

  Consell municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Composició:

  • President: Cesar Thovar, PSC-CP
  • Vice-president/a: Regidor/a ponent de política de medi ambient
  • El regidor/a ponent de la política de territori
  • El regidor/a ponent de la política de participació ciutadana
  • El regidor/a ponent de la política de serveis de la ciutat
  • El regidor/a ponent de la política de benestar
  • Una persona representant de les associacions ecologistes o de protecció del medi ambient
  • Una persona representant de cadascun dels partits polítics que hagin participat en els comicis electorals locals
  • Una persona representant de les seccions de Sant Boi de Llobregat de les centrals sindicals majoritàries
  • Una persona representant de les associacions de comerciants de Sant Boi
  • Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat
  • Una persona representant del Consell Escolar Municipal
  • Una persona representant del Consell Agrícola
  • Funcions de Secretaria
  • El treballador/a municipal que la presidència designi

  Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat ho han de comunicar
  Contacte: participacio@santboi.cat

  Tornar a dalt

  Consell municipal de Patrimoni Arquitectònic

  Composició:

  • President: José Ángel Carcelén , PSC-CP
  • Vice-presidència: Regidor/a ponent de política territorial
  • Regidor/a ponent de política cultural
  • Regidors/es de l’àmbit i persones representants dels grups municipals (Persones membres de la comissió informativa)
  • Regidor/a ponent política econòmica
  • Director/a de l’àrea de política territorial
  • Persona responsable del servei d'urbanisme
  • Persona responsable de l’Arxiu Municipal
  • Un advocat/da dels Serveis Jurídics, assessor en gestió urbanística
  • Arqueòleg/a
  • Funcions de Secretaria
  • Un treballador/a municipal responsable de l’àmbit designat pel president/a

  Les entitats que vulguin pertànyer al Consell municipal de Patrimoni Arquitectònic ho han de comunicar
  Contacte: participacio@santboi.cat

  Tornar a dalt

  Documentació annexa

  Tornar a dalt
  Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

  © Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades