BIBLIOGRAFIA LOCAL I COMARCAL
(disponible a l'AHMSBL)

TEMES LOCALS I COMARCALS

BIBLIOGRAFIA
SANTBOIANA

Ordenada per temes

BIOGRAFIES I MEMÒRIES

     1955 - D. LUIS CASTELLS Y COMAS / MARTÍ I VILÀ, Carles / Samboyanos Ilustres. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 18p.

     1960 - "El padre José Puigdengolas" / MARTÍ I VILÀ, Carles / Dins REVISTA FRANCISCANA DE CULTURA Y ORIENTACIÓN (Núm. 190) / Editorial Seráfica. Barcelona / 3p (249-251). Dipòsit legal: B-7279-1958 .

     1961 - JOAN BARDINA I LA ESCOLA DE MESTRES / MARTORELL I BISBAL, Artur / Separata de la "Miscel·lània Fontseré". Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona / 18p (pàg. 259 a 276) .

     1964 - LLORENÇ PRESAS I PUG (1811-1875) / MARTÍ I VILÀ, Carles / Santboians Il·lustres. Edició de l'autor (?). Sant Boi de Llobregat / 18p.

     1968 - VIDA DE SANT BALDIRI / CLASCAR I SANOU, Frederic, Prevere (amb una presentació a càrrec de Carles Martí i Vilà) / Biblioteca Popular de Sant Boi de Llobregat / 28p.

     1978 - FAMILIA CASTELLS . Apuntes para su historia / CASTELLS MONTERO, Carlos A. / Edició a càrrec de l'autor / 16p.

     1986 - ARA FA 50 ANYS . Memòries de Mossèn Salvador Balletbò i Duran. Rector de Sant Fost (1936-1948) / MONSERDÀ I TINTÓ, Daniel (Prevere) / Casal Parroquial. Sant Fost de Capcentelles / 60p / Dipòsit legal: B-4092-87.

     1991 - RECORDS D'UNA VIDA DE LLUITA / FERRÉS I FERRÉS, Francesc / Servei de Publicacions del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 102p / ISBN: 84-87173-05-5.

     1992 - CARLES MARTÍ I VILÀ (1898-1987) / SERRET I BERNÚS, Carles / Servei de Publicacions del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 44p / ISBN: 84-87173-08-X / Disponible online.

     1992 - HOMENATGE ALS ESPORTISTES VETERANS DE SANT BOI DE LLOBREGAT / Comissió organitzadora / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 32p.

     1993 - FIDELITAT. HISTÒRIA D'UNA FAMÍLIA SANTBOIANA. SEGLES XIX i XX / LLOBET I MARGARIT, Rosa / Comissió editora. Gràfiques Olesa. Olesa de Montserrat / 140p / Dipòsit legal: B-23499-93.

     1994 - RECORDS I VIVÈNCIES D'UN SANTBOIÀ DEL SEGLE XX / PUJADAS I FARRÉS, Pere / Edició de l'autor. Tallers Gràfics El Llobregat. Sant Boi de Llobregat / 352p / Dipòsit legal: B-25568-1994 .

     1995 - LLIBRE DE POLITIQUESES I CURIOSITATS . Memòries de Pau Porcet (1788-1856) pagès de Sant Boi de Llobregat / CODINA I VILA, Jaume (responsable de l'edició) / Col·lecció Llorenç Sans d'Estudis del Baix Llobregat. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona / 264p / ISBN: 84-7826-615-1 .

     1995 - PETIT DICCIONARI DE SANT BOI / BABIANO SÀNCHEZ, Eloi i COBO FORNS, Ferran / Col·lecció El Mèdol - Fòrum, 12. Edicions El Mèdol. Tarragona / 144p / ISBN: 84-88882-39-4 .

     1996 - RAFAEL CASANOVA I COMES. CONSELLER EN CAP / SERRET I BERNÚS, Carles / Ajuntaments de Moià, Barcelona i Sant Boi de Llobregat / 170p / ISBN: 84-87173-18-7 .

     1997 - MEMÒRIA COMPARTIDA . Recull de textos santboians / DD.AA. (introducció i notes a càrrec de Carles Serret i Bernús) / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 430p / ISBN: 84-87173-21-7 .

     1998 - VIDES SANTBOIANES / SERRET I BERNÚS, Carles i BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 168p / ISBN: 84-87173-22-5 .

     2002 - CLIMENT. RECORDANT A CLIMENT MIRABENT I COLL (1942-2000) . Mestre de Sant Boi de Llobregat / SERRET I BERNÚS, Carles (amb pròleg de Josep Roncero i Pallarés i poesies de la Pepita Zenón) / Autoedició a càrrec de la família Mirabent - Zenón. Sant Boi de Llobregat / 40p.

     2007 - ELS ANYS FOSCOS. RETALLS D'UNA FAMÍLIA SANTBOIANA / FERNÀNDEZ PONS, Eva / Pou Comú, 7. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 80p / ISBN: 84-87173-47-0.

     2007 - LA SAGA CUBANA DE LOS SAMÀ / PÉREZ TARRAU, Dolores M. /Viena ensayo, 3. Viena Edicions, SA. Barcelona / 404p / ISBN: 978-84-8330-447-1.

     2008 - HI HAVIA UNA VEGADA ... CAL PIRRET / MONTOLIU I PUIGDENGOLAS, Maria Rosa / Edició de l'autora / 96p / ISBN: 978-612-3108-9.

     2012 - GEGANTS AMB DENOMINACIÓ D'ORIGEN SANTBOIANA / ALEMANY REBORDOSA, Amadeu / COMIK, Comunicació i creativitat / 220p / ISBN: 978-84-615-7572-5.

CENTRES DE SALUT MENTAL

     1857 - PROSPECTO Y REGLAMENTO DEL INSTITUTO MANICÓMICO DE SAN BOY DE LLOBREGAT EN LAS CERCANÍAS DE LLOBREGAT / PUJADAS Y MAYANS, Antonio / Imprenta el Porvenir, de Buenaventura Bassas. Barcelona / 44p.

     1889 - EJECUTORIA EN FAVOR DEL MANICOMIO DE SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT ... / GALCERÁN GRANÉS, Arturo / Tipografía de la Casa Provincial de Caridad. Barcelona / 132p.

     1954 - LOS ESTABLECIMIENTOS PSIQUIÁTRICOS DE SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT . Reseña histórica / MARCET RAMÓN, Pedro / Impremta "Nuestra Señora de Montserrat". Sant Boi de Llobregat / 42p / [Treball publicat, a la revista "Labor Hospitalaria" de l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu, entre els mesos de març i octubre de 1954].

     1963 - HISTORIA DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS / CIUDAD GÓMEZ, Juan / Archivo Interprovincial. Casa del Tránsito de San Juan de Dios. Granada / 640p / Dipòsit legal: P-54-1963.

     1973 - EL ENFERMERO DE DIOS / LABORDE VALLVERDE, Agustín / Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Granada / 256p / ISBN: 84-500-5504-0.

     1979 - EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FEMENINO DE SANT BOI, INSTRUMENTO TERAPÉUTICO / BEORTEGUI ARROYO, Maria Jesusa / Revista "Información y noticias" de los Hermanos de San Juan de Dios, 61 (juliol). Curia Provincial. Barcelona / 68p / Dipòsit legal: B-4959-72.

     1981 - UNA ALTERNATIVA DE ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN LA COMUNIDAD: LOS PISOS DE ENFERMAS / ARRANZ MUÑECAS, Tomás; GARAYOA ARTAZCOZ, S. P.; MARTÍNEZ IDIAZÁBAL, R.; OLMEDO ESCUÍN, F.; PIGEM ROGER, J. M. i RIERA PAÑELLA, F. / Instituto Psiquiátrico. Hermanas Hospitalarias. Sant Boi de Llobregat / 112p / ISBN: B-4867-81.

     1982 - DIMENSIÓN APOSTÓLICA DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS . Secretariado Internacional de Pastoral Litúrgica. Curia Generalicia / DD.AA. / Editorial Hospitalaria. Barcelona / 200p / ISBN: 84-300-7333-2.

     1982 - ALMACEN DE RAZONES PERDIDAS . Historia del Manicomio de Sant Boi (1853-1945) / ANTÓN FRUCTUOSO, Pedro / Editorial Científico Médica. Barcelona / 216p / ISBN: 84-224-0783-3.

     1985 - BEATO BENITO MENNI . El hombre y el santo / IGLESIAS, Manuel (S.J.) / Instituciones Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y de San Juan de Dios. Barcelona / 16p / Dipòsit legal: B-18206-85.

     1995 - DEL INTERNAMIENTO A LA PSIQUIATRÍA COMUNITARIA . Historia de la asistencia en "Benito Menni, Centro Asistencial en Salud Mental" Sant Boi / ARRANZ MUÑECAS, Tomás / Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Sant Boi de Llobregat / 370p / ISBN: 84-605-3152-X.

     1995 - 1895-1995 PRIMER CENTENARIO DE LA PRESENCIA DE LOS HERMANOS DE SANT JOAN DE DÉU - SERVEIS DE SALUT MENTAL / DD.AA. / Revista "Información y noticias" de los Hermanos de San Juan de Dios, 138 (separata). Curia Provincial. Barcelona / 74p / ISSN: 0301-3634.

     1996 - VIVIR EN LA MISERICORDIA . El Padre Benito Menni. Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús / GREEN, Andrea (Sor, H.S.C.) / Testimonios y testigos, 156. Folletos con él. CONFER (Conferencia Española de Religiosos). Madrid / 34p.

     1997 - BIOGRAFÍA CRONOLÓGICA DEL DR. ANTONIO PUJADAS MAYANS / ARRANZ, Tomás; VENDRELL, Joan i SANCHO, Eusebi / Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Benito Menni, Complex Assistencial en Salut Mental. Sant Boi de Llobregat / 48p.

     1999 - EL CORAJE DE UN PROFETA . San Benito Menni / MONTONATI, Angelo / Ancora Editrice. Mià, Itàlia / 144p.

     1999 - SAN BENITO MENNI. PROFETA DE LA HOSPITALIDAD / IGLESIAS, Manuel (S.J.) / Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Madrid / 32p / Dipòsit legal: M-42981-1999.

     1999 - "21 DE NOVIEMBRE CANONIZACIÓN DEL BEATO BENITO MENNI" / DD.AA. / Revista "Hospitalarias", 228 (Octubre-Novembre). Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Madrid / 60p / Dipòsit legal: M-6193-1958 .

     2000 - ANTONI PUJADAS, METGE I POLÍTIC DEL SEGLE XIX / AUSÍN HERVILLA, José Luis / Publicacions del Seminari Pere Mata, 91. Universitat de Barcelona / 198p / ISBN: 84-477-0728-8.

     2003 - ARCHIVO HOSPITALARIO . Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 1, any 2003) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 194p / ISSN: 1697-5413.

     2004 - ARCHIVO HOSPITALARIO . Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 2, any 2004) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 318p / ISSN: 1697-5413.

     2005 - ARCHIVO HOSPITALARIO. Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 3, any 2005) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 600p / ISSN: 1697-5413 .

     2006 - ARCHIVO HOSPITALARIO . Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 4, any 2006) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 506p / ISSN: 1697-5413.

     2007 - ARCHIVO HOSPITALARIO. Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 5, any 2007) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 292p / ISSN: 1697-5413.

     2008 - ARCHIVO HOSPITALARIO . Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 6, any 2008) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 572p / ISSN: 1697-5413.

     2009 - ARCHIVO HOSPITALARIO. Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 7, any 2009) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 574p / ISSN: 1697-5413.

     2010 - ARCHIVO HOSPITALARIO. Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 8, any 2010) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 388p / ISSN: 1697-5413.

     2011 - ARCHIVO HOSPITALARIO . Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 9, any 2011) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 528p / ISSN: 1697-5413.

     2012 - ARCHIVO HOSPITALARIO . Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 10, any 2012) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 466p / ISSN: 1697-5413.

     2013 - ARCHIVO HOSPITALARIO . Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 11, any 2013) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 406p / ISSN: 1697-5413.

     2014 - ARCHIVO HOSPITALARIO . Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Número 12, any 2014) / DD.AA. / Fundación Juan Ciudad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid / 160p / ISSN: 1697-5413.

COOPERATIVISME

     1951 - LA JUSTÍCIA SOCIAL VISTA POR UN CATÓLICO / CIURANA FERNÁNDEZ, Josep Maria / Editorial S. Rosás Bayer. Barcelona / 312p.

     1959 - LOS CATÓLICOS Y LA REFORMA SOCIAL / CIURANA FERNÁNDEZ, Josep Maria / Editorial S. Rosás Bayer. Barcelona / 120p.

     1962 - LA CIUDAD COOPERATIVA / CIURANA FERNÁNDEZ, Josep Maria / Publicat, inicialment, als números d'octubre i novembre de la Revista Moderna de Administración Local / 24p.

     1962 - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA COOPERACIÓN / CIURANA FERNÁNDEZ, Josep Maria / Anales de Moral Social y Económica. Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos / 130p. 

     1970 - LAS COOPERATIVAS EN LA PRÁCTICA / CIURANA FERNÁNDEZ, Josep Maria / Bosch, Casa Editorial. Barcelona / 396p.

DOCUMENTS DE GESTIÓ, INFORMES, MEMÒRIES, REGLAMENTS, ...

     1977 - SANT BOI, RECORD D'UN PASSAT, REALITAT D'UN PRESENT / DD.AA. / Caixa d'Estalvis del Penedès. Sant Boi de Llobregat / 28p / Dipòsit legal: B-24581-197.

     1985 - L'AGRICULTURA A SANT BOI DE LLOBREGAT / ANGUERA I TORRENS, Josep i CASAS, Joan Baptista / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 56p.

     1989 - REGLAMENT CATEGORIA BENJAMINS CURS 89-90 / Patronat Municipal d'Esports / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 26p.

     1992 - APROXIMACIÓ A LA REALITAT EMPRESARIAL DELS POLÍGONS FONOLLAR - BULLIDOR FONOLLAR - NORD / DD.AA. / Pla de Transició al Treball. Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 78P.

     1993 - ORDENANCES DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA / No hi consta l'autoria / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 148p / Dipòsit legal: 17574-1993.

     1993 - ESTUDI DEMOGRÀFIC. SANT BOI DE LLOBREGAT (MARÇ 1993) / No hi consta l'autoria / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 110p.

     1996 - SANT BOI, CIUTAT DE FUTUR. DEBATS EN L'HORITZÓ / DD.AA. / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 544p / Dipòsit legal: B-42487-196.

     1998 - EL NUCLI ANTIC EN EL SANT BOI DEL FUTUR . Metodologia i documentació Fòrum 97 / No hi consta l'autoria / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 40p / Dipòsit legal: B-1495-1998 .

     1998 - EL NUCLI ANTIC EN EL SANT BOI DEL FUTUR . El llibre de les sessions Fòrum 97 / DD.AA. / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 254p / Dipòsit legal: B-1495-1998 . 

     1999 - 1r. CONGRÉS DE L'ESPORT DE SANT BOI. CONCLUSIONS / DD.AA. / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 60p. 

     1999 - 95 SANT BOI M'AGRADA 99 . Memòria de gestió municipal 1995-1999 / TORRES, Santiago; APARICIO, Vicente i SAS, Mercè (textos) i ÀMBAR i FERIA, Paco (fotografies) / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 88p / Dipòsit legal: B-16652-99. 

     2002 - SANT BOI DE LLOBREGAT CAP A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE . "Per viure bé nosaltres i les generacions que vindran" / DD.AA. (coordinació Isabel Sarrate Buisán) / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 300p / Dipòsit legal: B-38209-2002 / Documents de treball de la realització de l'Agenda 21 a la nostra ciutat. 

     2006 - PLA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT / DD.AA. / Col·lecció Documents de Treball. Recursos Culturals, 1. Diputació de Barcelona / 98p / ISBN: 84-9803-156-7 / Disponible online.

ENSENYAMENT

     Sense data - EL NOSTRE AJUNTAMENTDepartament d'Ensenyament (amb il·lustracions de Maria Puig) / Departament d'Ensenyament / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 32p.

     Sense data - ORIENTACIONS PER REALITZAR EL TREBALL DIDÀCTIC DE SANT BOI AL CICLE MITJÀGrup de coneixement de medi Sant Boi (M. Clara Capdevila i Ros, Neus Colomer i Dalmau, Jaume Farré i Edo, M. Teresa Farré i Silvestre, Angelines Herrero Fernández i Montserrat Rossell i Alfonso) / Departament d'Ensenyament. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p.

     1989 - RACONS D'EXPERIÈNCIES . Recull d'experiències pedagògiques dels col·legis públics de Sant Boi / Departament d'Ensenyament / Departament d'Ensenyament. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 280p / ISBN: 84-85173-03-9.

     1994 - VISITEM L'AJUNTAMENT / SAURÍ I MOÑINO, Àngels (textos) i ELIAS, Jordi (il·lustracions) / Departament d'Ensenyament. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 30p / Dipòsit legal: B-39393-94 .

     2010 - GUIA D'EDUCACIÓ PERMANENT DE SANT BOI. Activitats de formació de persones adultes / Servei de ciutat educadora / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 20p.

ENTITATS I ASSOCIACIONS
DE TOT TIPUS

ASSOCIACIONISME AGRARI

     1950 - MEMORIA DE LA HERMANDAD SINDICAL DEL CAMPO DE SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT / DD.AA. / Cámara Oficial Sindical Agraria. 3ª Zona Agrícola. Sant Boi de Llobregat / 90p.

     2010 - CENT ANYS DE COOPERATIVISME AGRARI A SANT BOI DE LLOBREGAT (1909-2009) . Del primer Sindicat Agrícola a l'actual Cooperativa Agrària Santboiana / Parc Agrari del Baix Llobregat. Galerada, SCCL. Cabrera de Mar / 228p / ISBN: 978-84-96786-31-8.


ATENEU SANTBOIÀ 

     1993 - L'ATENEU SANTBOIÀ (1893-1993) / LÓPEZ, Júlia; RAMOS, Mercè, TORRES, Montserrat i BALTÀ, Pere / Ateneu Santboià. Rúbrica Editorial. El Prat de Llobregat / 116p / Dipòsit legal: B-16619-93.


CASAL DE BARRI DE CIUTAT COOPERATIVA

     2009 - SALICANELA. INTERCANVIS CULINARIS. Cuina intercultural 2008-2009. Ciutat Cooperativa / DD.AA. / Casal de Barri de Ciutat Cooperativa -Molí Nou. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 36p.


CENTRE EXCURSIONISTA DE SANT BOI 

     2009 - 1955-2005. 50 ANYS D'EXCURSIONISME A SANT BOI / VENDRELL, Antonieta / Centre Excursionista de Sant Boi, / 254p / Dipòsit legal: B-38176-2009.


COL·LECTIU TEATRAL TRIPIJOC

     2004 - 25 ANYS DE PASTORETS DE SANT BOI / DD.AA. / Col·lectiu teatral Tripijoc. Sant Boi de Llobregat. / 68P / Inclou un CD amb nombroses fotografies.


COL·LEGI SAGRAT COR - VEDRUNA

     1992 - RETALLS D'HISTÒRIA VEDRUNA A SANT BOI / ROCA I CARLES, Josep Maria / Col·legi Sagrat Cor - Vedruna. Sant Boi de Llobregat / 112p / ISBN: 84-87173-06-3. 


ESPLAI MADUIXA

     2007 - ESPLAI MADUIXA: 1986-2004. 18 ANYS EDUCANT EN EL LLEURE / DD.AA. / Parròquia de Sant Josep Obrer. Sant Boi de Llobregat / 224p / Dipòsit legal: B-16528-2007.


FUNDACIÓ MARIANAO (CASAL JUVENIL I INFANTIL MARIANAO)

     1991 - CASAL INFANTIL I JUVENIL DE MARIANAO. Experiències de Pedagogia Social / Equip educatiu del CIJM (Casal Infantil i Juvenil de Marianao) / Col·lecció Taleia, Experiències de Pedagogia Social, 19. Fundació Serveis de Cultura Popular. Barcelona / 42p / ISBN: 84-8000-002-3 .

     1995 - CASAL INFANTIL I JUVENIL DE MARIANAO / Equip del CIJM / Experiències de Pedagogia Social, 19. Fundació Serveis de Cultura Popular. Barcelona. / 2ª edició (1ª edició de 1991) / 70p / ISBN: 84-8000-076-7.

     2003 - CARTA D'IDENTITAT DE LA FUNDACIÓ MARIANAO Una presència educativa comunitària, alliberadora, juvenil i popular / DD.AA. / Pal de paller, 3. Fundació Marianao. Casal Infantil i Juvenil de Marianao. Sant Boi de Llobregat / 62p / Dipòsit legal: B-3749-2003 .


FUTBOL CLUB SANTBOIÀ

     2008 - FUTBOL CLUB SANTBOIÀ. 100 ANYS D'HISTÒRIA 1908-2008 / GÓMEZ MARCO, Guillem / Futbol Club Santboià. Sant Boi de Llobregat / 254p / Dipòsit legal: B-19829-2008.


LLAR SANT JOSEP

     1993 - LA LLAR SANT JOSEP (ASILO SAN JOSÉ) / PALOU I OÑOA, Maria Carme / Patronat de la Llar Sant Josep. Sant Boi de Llobregat / 12p.

     2001 - PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA LLAR SANT JOSEP / ENRÍQUEZ, Carme / Fundació Privada Llar Sant Josep. Sant Boi de Llobregat / 12p.

     2015 - PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA LLAR SANT JOSEP / Autoria desconeguda / Fundació Privada Llar Sant Josep. Sant Boi de Llobregat / 20p.


PARRÒQUIA DE SANT JOSEP OBRER

     1992 - PARRÒQUIA DE SANT JOSEP OBRER . 25 ANYS DEL TEMPLE / DD.AA. / Parròquia de Sant Josep Obrer. Sant Boi de Llobregat / 20p.


TESTIMONIS DE JEHOVÀ

     2013 - HISTÒRIA DE LOS TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÀ EN SANT BOI DE LLOBREGAT (1963-2013) / PLAZA-NAVAS, Miquel Àngel / Tesi Doctoral. Edició de l'autor/ 270p / Disponible online.


UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA

     1996 - UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA . Tres quarts de segle d'història / SIRVENT I PORTOLÉS, Josep Lluís / Unió Esportiva Santboiana, amb el patrocini de Caixa Penedès / 76p / Dipòsit legal: B-16130-96 .


UNIÓN EXTREMEÑA

     1976 - CÓMO SE FUNDÓ LA UNIÓN EXTREMEÑA EN SANT BOI, BARCELONA / No hi consta [Antonio Esquivel Vizuete] / Unión Extremeña. Sant Boi de Llobregat / 27p.

     2009 - LA UNIÓN EXTREMEÑA DE SANT BOI / BEAS, Juan Pablo / Unión Extremeña de Sant Boi de Llobregat. / 176p / Disponible online

GEOGRAFIA
(natura, urbanisme, barris, toponímia)

     1955 - "Las antiguas vías de comunicación por el Besós y el Llobregat" / SERRA ROSELLÓ / Dins SENDEROS. REVISTA DE LA UNIÓN EXCURSIONISTA DE CATALUÑA. Barcelona / 3p (169-171).

     1985 - SANT RAMON L'INICI DE LA DESCOBERTA / DD.AA. / Publicacions del Casal de Mestre, 1. Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona - Diputació de Barcelona - Centre de Normalització Lingüística - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 30p.

     1989 - ELS CARRERS DE SANT BOI / GUTIÉRREZ ORTOLÀ, Gregori i ROCOSA GIRBAU, Oriol / Centre de Normalització Lingüística de Sant Boi de Llobregat - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 74p / ISBN: 84-87-173-00-4.

     1992 - PATRIMONI CONTEMPORANI . DESCOBRIR SANT BOI DE LLOBREGAT / FERNÀNDEZ I SOLEY, Mercè; LISBONA I MONZÓN, Albert i TURÓN I GARCÍA, Sònia / Col·lecció Descobrir el Patrimoni Contemporani. Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Columna Edicions, SA. Barcelona / 140p / Dipòsit legal: B-39152-1992.

     1994 - CAMPS BLANCS (1967-1980) . Antecedents històrics i estructuració social / SERRET I BERNÚS, Carles / Consell de Barri Camps Blancs. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 140p / ISBN: 84-87173-15-2.

     1995 - CAMPS BLANCS . SANT BOI DE LLOBREGAT / RÍOS, Pere / Els barris d'Adigsa, 26. Benestar Social. Generalitat de Catalunya. Barcelona / 122p / ISBN: 84-393-3443-5 .

     1995 - CIUTAT COOPERATIVA. 30 ANYS D'HISTÒRIA / LÓPEZ, Júlia; RAMOS, Mercedes i TORRES, Mercedes / Consell de Barri Ciutat Cooperativa - Molí Nou. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 50p / Dipòsit legal: B-48463-95 .

     1999 - MARIANAO. PASSAT, PRESENT I FUTUR / CARRIÓN, Pere; PATIÑO, Gustavo A. i PEDRÓS, Xavier / Fundació Marianao. Casal Infantil i Juvenil de Marianao. Sant Boi de Llobregat / 300p / Dipòsit legal: B-5493-99 .

     2000 - EL CENTRE HISTÒRIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT / Sèrie Monuments i Conjunts, 11. Centre Internacional del Patrimoni Construït. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona / 64p / Dipòsit legal: T-1596-2000 .

     2000 - EL FUTUR DE L'HABITATGE A SANT BOI . Primeres jornades sobre l'habitatge a Sant Boi (Can Massallera) / DD.AA. / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 80P / Dipòsit legal: B-4976-2000 .

     2000 - SANT BOI DES DEL PUNT DE VISTA DE LES DONES / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 1. Patronat Municipal de Cultura i Joventut - Consell Municipal de la Dona. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-26-8  / Disponible online.

     2000 - ELS BARRIS DEL REIAL I DE SANT PERE / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 2. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-28-4 .

     2000 - L'ALOU I LA POBLA ARLOVINA / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 3. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-29-2 .

     2000 - EL PUIG DEL CASTELL PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 4. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-30-6.

     2001 - SANT BOI FA 500 ANYS / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 5. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 20p / ISBN: 84-87173-29-2 .

     2001 - LA CIUTAT COOPERATIVA I EL SEU ENTORN / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 6. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-29-2 .

     2001 - LA JURISDICCIÓ MEDIEVAL DEL BENVIURE: PASSAT I PRESENT / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 7. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-29-2.

     2001 - L'EIXAMPLE DE 1905 / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó (amb la col·laboració de Raquel Merino i López / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 8. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / Dipòsit legal: B-11777-2001.

     2002 - L'EIXAMPLE INDUSTRIAL . El Molí Vell / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 9. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. / 16p,

     2002 - LA JURISDICCIÓ MEDIEVAL DEL FONOLLAR . Els barris de Casablanca i de Camps Blancs / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 10. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. / 16p. 

     2002 - EL BARRI DE MARIANAO / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 11. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / Dipòsit legal: B-11777-2002 .

     2003 - LA MARINA DE SANT BOI (I) . El riu mort i la ribera / DAURA LUJÁN, Joan i SANS MARGENET, Jaume / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 12. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p, 

     2003 - PROPOSTES D'INTERVENCIÓ PER AL CENTRE HISTÒRIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT / DD.AA. / Sèrie Monuments i Conjunts, 12. Centre Internacional del Patrimoni Construït. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona / 60p / Dipòsit legal: T-1596-2000.

     2005 - ART AL CARRER . Barri Marianao i Barri Ciutat Cooperativa - Molí Nou / ZABALZA PUCHOL, Lydia i LOZANO DELGADO, Emma / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 13. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 30p / ISBN: 84-87173-43-8.

     2005 - LA MARINA DE SANT BOI (II) . Entre la carretera de Sant Boi al Prat i la de València / DAURA LUJÁN, Joan i SANS MARGENET, Jaume / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 14. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 24p / Dipòsit legal: B-51813-2005 .

      2006 - ART AL CARRER. Barri Centre - Barri Vinyets - Molí Vell - Barri Camps Blancs - Barri Casablanca / ZABALZA PUCHOL, Lydia i LOZANO DELGADO, Emma / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 15. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 26p / ISBN: 84-87173-43-8.

     2006 - ELS COLORS DEL DELTA / SANS MARGENET, Jaume / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 88p / Dipòsit legal: B-28314-2006.

     2006 - LES NOSTRES MUNTANYES / CERVELLÓ, J. M.; JOGLAR, Víctor; SÁNCHEZ, Xavier i SANS, Jaume / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 142p / Dipòsit legal: B-5533-2006.

     2015 - ELS NOMS DE LLOC DE LA MARINA. TOPONÍMIA DE SANT BOI DE LLOBREGAT / ENCINAS MARQUÉS, Griselda / Òmnium Cultural. Sant Boi de Llobregat / 80p.

     2018 - SOMNIS, LLUITES I FUTUR: LA HISTÒRIA DE CIUTAT COOPERATIVA MOLÍ NOU / AGUILERA I MARCUAL, Albert / Pla de Desenvolupament Comunitari Ciutat Coopertiva Molí Nou. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. En conveni amb la Generalitat de Catalunya / 208p / Dipòsit legal: B-6773-2018.

HISTÒRIA
(obres generals, antiga, medieval, moderna i contemporània)

OBRES GENERALS

     1952 - NOTES HISTÒRIQUES DE LA VILA / MARTÍ I VILÀ, Carles / Notes històriques de la vila, 1. Biblioteca Popular de Sant Boi de Llobregat / 134p.

     1979 - L'ESCLAVITUD A LA VILA . El retaule de Lluís Dalmau i altres assaigs / MARTÍ I VILÀ, Carles / Notes històriques de la vila, 5. Biblioteca Popular de Sant Boi de Llobregat / 154p.

     1985 - HISTÒRIA DE SANT BOI / PUIG I VERDAGUER, Ferran; GARCIA I PARDO, Jordi; ALONSO I CÀMARA, Lluís i CODINA I VILA, Jaume / Patronat Municipal de Cultura - Centre de Normalització Lingüística. Sant Boi de Llobregat / 48p.

     1990 - ANUARI 1990 / BARREDA, Maria Lledó; SERRET, Carles; COLL, Jaume; GAYA, Montserrat; MONERS, Jordi i ADÍN, Josep Lluís / Centre d'Estudis Santboians - Associació d'Amics del Museu de Sant Boi de Llobregat, amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de Sant Boi de Llobregat / 78p.

     1992 - RESUM D'HISTÒRIA DEL BARRI ANTIC DE SANT BOI / SERRET I BERNÚS, Carles (amb la col·laboració de Maria-Lledó Barreda i Casanova ) / Caramelles de la Parròquia de Sant Baldiri. Sant Boi de Llobregat / 24p.

     1993 - HISTÒRIA DE SANT BOI DE LLOBREGAT / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó; GARCIA PARDO, Jordi i SERRET I BERNÚS, Carles / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (amb la col·laboració de Caixa Penedès / Any: 1993 (1ª edició), 1994 (2ª edició) / 326p / ISBN: 84-87173-12-8.

     2001 - L'ESGLÉSIA DE SANT BALDIRI . ART I HISTÒRIA / PALOU I OÑOA, Maria Carme / Parròquia de Sant Baldiri amb la col·laboració de l'empresa Viuda de Lauro Clariana, SA. Sant Boi de Llobregat / 180p / Dipòsit legal: B-41154-2001 .


HISTÒRIA ANTIGA

     1999 - PETITA HISTÒRIA DE LES TERMES ROMANES DE SANT BOI DE LLOBREGAT / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó; GUERRERO I JIMÉNEZ, Pilar (textos) i BAYÉS, Pilarín (il·lustracions) / Col·lecció Petites històries, 111. Editorial Mediterrània, SL. Barcelona / 16p / ISBN: 84-8334-099-2 .

     2002 - LES TERMES ROMANES DE SANT BOI DE LLOBREGAT / LÓPEZ MULLOR, Albert; FIERRO MACÍA, Xavier i LACUESTA, Raquel / Pou Comú, 3 (Col·lecció Carles Martí i Vilà d'Estudis Històrics). Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. / 96p / ISBN: 84-87473-37-3.

     2003 - RUBRICATUM . Roma al Baix Llobregat / SOLIAS I ARÍS, Josep Maria / Pou Comú, 5 (Col·lecció Carles Martí i Vilà d'Estudis Històrics). Museu de Sant Boi de Llobregat. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 56p / ISBN: 84-87173-39-X.


HISTÒRIA MEDIEVAL

     1952 - EL BARRIO Y LA ERMITA DE "SANT PERE" / MARTÍ I VILÀ, Carles / Talleres Gràficos "El Llobregat". Sant Boi de Llobregat / 16p. 

     1966 - MIL·LENARI DE LA VILA (965-1965). Sant Boi de Llobregat / MARTÍ I VILÀ, Carles (textos) i RABELLA, Joan (amb una nota preliminar de Jaume Codina) / Notes històriques de la vila, 4. Biblioteca Popular de Sant Boi de Llobregat / 36p.

     1972 - SANTA MARIA DE VALLDONZELLA / PAULÍ MELÉNDEZ, Antoni / Tipografia Emporium. Barcelona / 190p / Dipòsit legal: B-41483-1972 .

     1976 - MISCEL·LÀNIA DE NOTES HISTÒRIQUES DEL MONESTIR DE VALLDONZELLA / MADURELL I MARIMON, Josep Maria / Estudis Cirtescencs, XII. Germandat de Valldonzella. Barcelona / 122p / Dipòsit legal: B-50035-1976.

     1980 - "La torre circular i els eremitoris rupestres de Benviure, a Sant Boi de Llobregat" / PAGÈS I PARETAS, Montserrat / Acta historica et archaeologica medievalia, 1. Departament d'Història Medieval - Institut d'Història Medieval. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona / 22p (separata: de la 175 a la 196).

     1989 - SANT BOI I EL PLA DEL LLOBREGAT A FINALS DE L'EDAT MITJANA / GARCIA I PARDO, Jordi / Col·lecció Espais i Societat. El racó del llibre de text. Oikos-Tau, SA. Vilassar de Mar / 110p / ISBN: 84-281-0675-4.

     2003 - DONES DELS SEGLES XIV AL XVI . Sant Boi de Llobregat a l'època medieval i moderna / MIQUEL I LÓPEZ, Júlia / Pou Comú, 4 (Col·lecció Carles Martí i Vilà d'Estudis Històrics). Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 54p / ISBN: 84-87173-38-1 .


HISTÒRIA MODERNA

     1951 - EL PRAT DEL LLOBREGAT Y LA FORMACIÓN DE SU TERRITORIO / MARTÍ I VILÀ, Carles / Gràfiques Pisot. Barcelona / 12p.

     1956 - ESTAMPES SANTBOIANES DEL SEGLE XVII / MARTÍ I VILÀ, Carles / Notes històriques de la vila, 2. Biblioteca Popular de Sant Boi de Llobregat / 154p.

     1961 - UNA FIESTA POPULAR EN EL SIGLO XVII / MARTÍ I VILÀ, Carles / Imprenta Comercial. Molins de Rei / 8p. 

     1989 - EL PUIG I LA POBLA. Els barris de Sant Boi a l'època moderna / SERRET I BERNÚS, Carles (amb la col·laboració de Maria-Lledó Barreda i Casanova) / Departament de Dinàmica Educativa. Regidoria d'Ensenyament. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 42p.

     1990 - ELS SANTBOIANS DE 1490 . Com es vivia fa 500 anys a la vila de Sant Boi de Llobregat / CODINA I VILA, Jaume / Biblioteca Abat Oliba, 85. Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Barcelona / 478p / ISBN: 84-7826-147-8 .

     1998 - L'AIGUABARREIG DEL MICROCOSMOS. Sant Boi de Llobregat a mitjan segle XVI i XVIII / CODINA I VILA, Jaume / Col·lecció Llorenç Sans d'Estudis del Baix Llobregat, 9. Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 162p / ISBN: 84-7826-927-4.

     1999 - A SANT BOI DE LLOBREGAT (SEGLES XIV-XVII) / CODINA I VILA, Jaume / Columna assaig, 22. Columna Edicions, SA. Barcelona / 568p / ISBN: 84-8300-710-X .

     2000 - LES FAMÍLIES SANTBOIANES (segles XIV-XIX) / CODINA I VILA, Jaume / Columna assaig, 36. Columna Edicions, SA. Barcelona / 498p / ISBN: 84-8300-950-1 .

     2001 - SANT BOI FA 500 ANYS . Una societat en transformació / CODINA I VILA, Jaume (amb la col·laboració de Maria-Lledó Barreda i Casanova) / Pou Comú, 2 (Col·lecció Carles Martí i Vilà d'Estudis Històrics). Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 44p / ISBN: 84-87173-32-2 .

     2003 - ELS TESTAMENTS DE SANT BOI (SEGLES XIV-XV) / CODINA I VILA, Jaume / Viena assaig, 10. Viena Edicions, SA. Barcelona / 596p / ISBN: 84-8330-240-3 .


HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

     1965 - GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA (1808-1814) A LA VILA DE SANT BOI / MARTÍ I VILÀ, Carles / Notes històriques de la vila, 3. Biblioteca Popular de Sant Boi de Llobregat / 110p.

     1972 - SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT. VILLA HOSPITALARIA / DD.AA. / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 34p.

     1975 - EL AYER Y HOY DE LA FERIA DE LA PURÍSIMA / No hi consta l'autoria (atribuït a Joan Vendrell i Campmany) / Bandri - Banco de Madrid. Indústria Gráfica Domingo. Sant Joan Despí / 16p / Dipòsit legal: B-50302-1975.

     1986 - ELS OFICIS A SANT BOI CENT ANYS ENRERA / MARTÍ I VILÀ, Carles / Servei de Publicacions del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 112p / ISBN: 84-505-4166-2 .

     1986 - RECORDS I COSTUMS SANTBOIANS / MARTÍ I VILÀ, Carles / L'Oreig, Grup d'Acció Cultural. Sant Boi de Llobregat / 108p / Dipòsit legal: B-15003-86.

     1988 - DOCUMENTS I . La població a Sant Boi de Llobregat / GUTIÉRREZ ORTOLÀ, Gregori / Arxiu Històric Municipal. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 39p.

     1990 - DOCUMENTS II . Sant Boi i la Revolució Francesa / SERRET I BERNÚS, Carles (i altres) / Arxiu Històric Municipal. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 71p.

     1995 - HOMENATGE ALS CAMPIONS DE CATALUNYA DE FUTBOL INFANTIL DEL 1950 (1950-1995 ) / DD.AA. / Comissió cívica. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 28p.

     1996 - 100 ANYS DE CINEMA ... A SANT BOI DE LLOBREGAT / SERRET I BERNÚS, Carles / Pou Comú, 1 (Col·lecció Carles Martí i Vilà d'Estudis Històrics). Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 44p / ISBN: 84-87173-17-9.

     1996 - 50 ANYS DE FIRA DE LA PURÍSSIMA / SERRET I BERNÚS, Carles / Patronat de la Fira de la Puríssima. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / Dipòsit legal: B-42227-1996 .

     1997 - SANT BOI DE LLOBREGAT / GUTIÉRREZ I ORTOLÀ, Gregori (selecció d'imatges i peus de foto) / Col·lecció Imatges i Records, 61. Viena, SL. Barcelona / 60p / ISBN: 84-89553-73-4 .

     1997 - SANT BOI DE LLOBREGAT. LA MEVA CIUTAT / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó; GUTIÉRREZ I ORTOLÀ, Gregori i SERRET I BERNÚS, Carles (textos i selecció gràfica) i CASTANERA LALUEZA, Mònica (il·lustracions) / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 30p / Dipòsit legal: B-155-97 . 

     1999 - SANT BOI DE LLOBREGAT. RECULL GRÀFIC 1892-1965 / PEDRO I PASCUAL, Mireia / Col·lecció L'Abans - El Baix Llobregat. Efadós editorial. El Papiol / 538p / ISBN: 84-931367-0-0 .

     2001 - 100 IMATGES DEL SEGLE XX. SANT BOI DE LLOBREGAT / SERRET I BERNÚS, Carles (guió, textos i selecció d'imatges) / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 26p / Dipòsit legal: B-3422-2001.

     2003 - SANT BOI DE LLOBREGAT. CIUTAT SINGULAR / VILA, Jesús A. (text) i FERIA, Paco (fotografies) / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Llibres a mida, SL. / 248p / ISBN: 84-933101-1-5 . 

     2004 - IL·LUSIÓ, DESFETA I RESISTÈNCIA. ERC A SANT BOI (1930-1945) / No consta autoria / ERC (sense peu d'impremta). Sant Boi de Llobregat / 16p.

     2005 - EXPERIÈNCIES VISCUDES. VISIONS DEL COS FEMENÍ . Santboianes del segle XX / GUERRA LÓPEZ, Sònia / Pou Comú, 6 (Col·lecció Carles Martí i Vilà d'Estudis Històrics). Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 46p / ISBN: 84-87173-45-4 .

     2005 - 25 ANYS DE DEMOCRÀCIA LOCAL / VILA I GARCIA, Jesús A. / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 120p / Dipòsit legal: B-496-2005.

     2007 - SANT BOI AL SEGLE XX. DONES ALS BARRIS / SOLER I LUQUE, Jaume / Pou Comú, 8. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 86p / ISBN: 87-87173-48-9.

     2009 - LA DONA SANTBOIANA DURANT LA SEGONA REPÚBLICA, LA GUERRA CIVIL I LA POSTGUERRA / FARIÑA VARGAS, Maite / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 160p / ISBN: 978-84-95705-92-1.

     2014 - SANT BOI DE LLOBREGAT DESAPAREGUT / PEDRO PASCUAL, Mireia / Catalunya desapareguda. Comarca del Baix LLobregat, 5. Editorial Efadós. El Papiol / 184p / ISBN: 987-84-15232-78-0.

     2018 - 16 VEUS SANTBOIANES . Una contribució a la història social de Sant Boi / DD.AA. (Grup de Fonts Orals i Memòria Històrica, coordinat per Emili Ferrando Puig) / Col•lecció "Pal de paller", 4. Fundació Marianao. Sant Boi de Llobregat / 522p / ISBN: 978-84-029-00498-0.

LITERATURA I AUTORS/ES LOCALS
(adults, juvenil, infantil)

     1948 - EL MEU POBLE / BONFILL I TRIAS, Xavier ("Jordi Català") / Biblioteca Popular de Sant Boi de Llobregat / 106p / Disponible online.

     1963 - EL PAGÈS POETA . Joan Diví i Borràs de Sant Climent / GOIOECHEA I ORSOLICH, Manuel / Biblioteca Popular de Sant Boi de Llobregat / 164p / Dipòsit legal: B-20176-1963.

     1987 - PREMI DE NARRATIVA CURTA VILA DE SANT BOI 1983-1986 / DD.AA. / Servei de Publicacions del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 122p / ISBN: 84-505-4911-6.

     1988 - PREMI DE NARRATIVA CURTA VILA DE SANT BOI 1987 / DD.AA. / Servei de Publicacions del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 118p / ISBN: 84-505-7479-X.

     1990 - DESERT  (Premi de novel·la "VILA DE SANT BOI", 1989) / BORRÀS, Xavier / Columna Edicions. Barcelona / 126p / ISBN: 84-7809-151-3.

     1991 - PRIMER CERTAMEN DE POESIA VILA DE SANT BOI / DD.AA. / Servei de Publicacions del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 100p / ISBN: 84-87174-04-7.

     1992 - II PREMI DE POESIA VILA DE SANT BOI / DD.AA. / Servei de Publicacions del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 122p / ISBN: 84-87173-11-X.

     1997 - III PREMI DE POESIA VILA DE SANT BOI / DD.AA. / Servei de Publicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 104p / ISBN: 84-87173-20-9

     1998 - TALLERS DE POESIA DE LA GENT GRAN . Flors de tardor / DD.AA. / Consell Municipal de la Gent Gran. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 132p / Dipòsit legal: B-38550-1998.

     1998 - IV PREMI DE POESIA VILA DE SANT BOI / DD.AA. / AZ90, SL: Barcelona / 100p / ISBN: 84-922912-4-9.

     1999 - EN BALDIRI I NA RAMONA / MARTÍN, Anna i MARTÍNEZ, Noelia (textos) i CASTANERA, Mònica (il·lustracions) / Gegants de Sant Boi amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 20p / ISBN: 84-87173-24-1.

      2000 - CUENTOS SANTBOIANOS / MONTERO MUELA, Miguel i MONTERO MUÑOZ, Ismael / Edici dels propis autors / 20p / ISBN: 84-8297-422-X.

     2000 - RICARD TERRÉ. MORT POÈTICA DE LES PETITES COSES / TERRÉ, Laura (textos) / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 40p / ISBN: 84-87173-27-6.

     2001 - V PREMI DE POESIA VILA DE SANT BOI 2000 / DD.AA. / Servei de Publicacions del Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 86p / ISBN: 84-87173-32-2.

     2002 - RICARD TERRÉ IMATGES ABANDONADES / TERRÉ, Laura i TERRÉ, Jordi (textps) / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 40p / ISBN: 84-87173-35-7.

     2002 - CRÒNIQUES DE L'ANACONDA . Índia, Pakistan, Indonèsia, Filipines, Cambodja, Tailàndia, Laos / MESTRES I BUSCÀ, Jaume / De viatge, 10. Editorial Columna, SA. Barcelona / 424p / ISBN: 84-664-0220-9. 

     2003 - CRÒNIQUES DE L'ANACONDA . Mèxic, Belize, Guatemala / MESTRES I BUSCÀ, Jaume / De viatge, 14. Editorial Columna, SA. Barcelona / 120p / ISBN: 84-664-0168-7.

     2004 - EL CONTE DELS GEGANTS DE CASABLANCA / GALINDO, Toni (text) i MOLINÉ, Elisa (Il·lustracions) / Geganters i Grallers de Casablanca, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 32p / ISBN: 84-87173-41-1.

     2004 - MARROC I EGIPTE. CRÒNIQUES DE L'ANACONDA / MESTRES I BUSCÀ, Jaume / De viatge. Editorial Columna, SA. Barcelona / 298p / ISBN: 84-664-0463-5.

     2004 - YO, CATALÁN DE GRANADA / MORÓN DE LA FUENTE, Pedro / La Busca, SL. Barcelona / 272p / ISBN: 84-96125-18-1.

     2005 - FERRAN SORIANO / CADENA, Josep Maria / Col·lecció Art Land. Creadors contemporanis, 8. March editor. Barcelona / 182p / ISBN: 84-95608-69-3.

     2005 - MARIA DOLORS VILLADELPRAT . Recorregut pictòric / DD.AA. / Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 80p / ISBN: 84-87173-46-2.

     2006 - VIETNAM. CRÒNIQUES DE L'ANACONDA / MESTRES I BUSCÀ, Jaume / Col·lecció Viatgers, 2. Cossetània Edicions. Valls / 190p / ISBN: 978-84-9791-262-4.

     2008 - EL POBLE DELS BOJOS. Contes del Sant Boi de tots els temps / ALEMANY I REBORDOSA, Amadeu (amb pròleg de Carme Raichs) / Editorial Mediterrània, SL. Barcelona / 152p / ISBN: 978-84-8334-910-8.

     2009 - LA LAURA I EN JOAN EN MISSIÓ DE RESCAT / LÓPEZ MADRID, Josep M. (text) i ESPAÑOL, Montserrat (il·lustracions) / Els contes de Recerca Directa, 7. Biologia de la Conservació. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Comissionat per a Univertats i Recerca. Generalitat de Catalunya / 16p / Dipòsit legal: B-24321-2009.

     2010 - EL VIAJE SECRETO DE LEONARDO DA VINCI / ESPEJO PÉREZ, José Luis / Colección Base Hispánica, 22. Editorial Base, SA. Barcelona / 518p / ISBN: 978-84-92437-73-3.

     2011 - DES DE LA MEVA REALITAT MASSIP QUINTANA, Joan / Edigol Ediciones. Esplugues de Llobregat / 78p / ISBN: 978-84-92922-23-9.

     2012 - QUI T'HAVIA DIT QUE L'AIGUA DE MAR ERA DOLÇA? / LERMA I BALLO, Ció / Ajuntaments del Baix Llobregat / 192p / Dipòsit legal: B-11842-2012.

     2014 - AGERMANADES. Un recorregut per Sant Boi de Llobregat, San Miguelito (Nicaragua) i Marianao (Cuba) de la mà dels seus infants / DD.AA. / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 54p / ISBN: 99978-84-617-2912-8.


Ens trobareu a:

Adreça:

Carrer de l'Hospital, 9 (Can Torrents)
08830 - Sant Boi de Llobregat

Telèfon:

936351200 (Extensió 158)

E-mail:

ahmsbl@santboi,cat

Designed with Mobirise