QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DEL FONS MUNICIPAL

BALANÇ PROVISIONAL (EN CONSTANT ACTUALITZACIÓ)
* Adaptació del quadre de Josep Matas (1987 i 1989)

CODI ÀREA TEMÀTICA CRONOLOGIA UNITATS
01ADMINISTRACIÓ GENERAL

01.01 - Privilegis. Franquícies. Títols. Terme municipal
01.02 - Òrgans col·lectius de govern
01.03 - Alcaldia
01.04 - Secretaria
01.05 - Serveis jurídics
01.06 - Personal
01.07 - Correspondència
01.08 - Mitjans de comunicació municipal
[ 1701 / 1983 ]

1706-1983
1764-1983
1952-1979
1856-1983
1953-1981
1896-1983
1704-1983
1966-1975
3472

5
2471
7
255
6
50
672
4
02HISENDA

02.01 - Patrimoni
02.02 - Intervenció. Compres. Pressupostos
02.03 - Tresoreria. Caixa. Habilitació. Recaptació
02.04 - Fiscalitat. Cadastre. Impostos. Drets. Multes
02.05 - Junta Municipal d'Associats. Juntes d'Hisenda i Finances
[ 1654 / 1984 ]

1876-1977
1681-1984
1654-1979
1655-1979
1904-1969
1367

40
401
93
770
7
03PROVEÏMENTS

03.01 - Duana. Botiga del blat. Carnisseria. Vi. Oli
03.02 - Aigües. Fonts públiques. Safareigs
03.03 - Botigues. Indústries
03.05 - Escorxador
[ 1619 / 1981 ]

1619-1966
1910-1979
1966-1979
1886-1977
103

43
24
18
15
04BENEFICÈNCIA I ASSISTÈNCIA SOCIAL

04.03 - Atenció a refugiats i orfes de guerra
04.05 - Assistència social
04.07 - Juntes. Comissions. Patronats. Junta de Reformes Socials [1898 / 1979] 
[ 1898 / 1979 ]

1944-1955
1952-1964
1949-1972
102

3
2
14
05SANITAT

05.01 - Cementiri. Serveis fúnebres
05.03 - Inspecció sanitària. Laboratori Municipal
05.04 - Personal facultatiu. Cos mèdic municipal. Dispensari
05.05 - Centres sanitaris municipals
05.06 - Farmàcies
05.09 - Inspecció veterinària
05.11 - Juntes i comissions municipals de Sanitat
05.12 - Escombraries. Neteja viària 
[ 1864 / 1981 ]

1865-1973
1917-1966
1959-1977
1963-1978
1940-1981
1952-1971
1864-1947
1887-1981
305

254
9
5
3
8
10
3
7
06OBRES I URBANISME

06.02 - Planejament i gestió urbanística
06.03 - Obres d'infrastructura
06.04 - Aforaments
06.05 - Immobles municipals: construcció i manteniment
06.06 - Brigada Municipal d'Obres
06.07 - Obres de particulars
06.08 - Activitats classificades
06.09 - Promoció de l'habitatge. Habitatges de promoció municipal
06.10 - Juntes i Comissions Municipals d'Obres i Urbanisme 
[ 1849 / 1989 ]

1886-1981
1866-1981
1977
1862-1983
1957-1980
1865-1989
1921-1971
1955-1983
1959-1974 
1609

78
478
2
37
37
342
26
11
12
07SEGURETAT PÚBLICA

07.01 - Cossos de seguretat
07.02 - Presos. Reos
07.03 - Passaports i passis de radi
07.04 - Armes: censos, normes, permissos, requises
07.05 - Guardes jurats
07.07 - Juntes i Comissions Municipals de Seguretat Pública
[ 1824 / 1983 ]

1824-1983
1844-1874
1831-1854
1966-1978
1849-1876
1967-1969
162

125
3
6
7
1
2
08SERVEIS MILITARS

08.02 - Quintes. Allistaments. Lleves forçoses (expedients generals i individuals)
08.04 - Juntes i Comissions Municipals de Serveis Militars
[ 1770 / 1983 ]

1770-1983
1966
8248

8233
1
09POBLACIÓ

09.01 - Estadístiques generals de població. Censos
09.02 - Padró Municipal d'Habitants
[ 1846 / 1974 ]

1960-1974
1846-1943
23

7
15
10ELECCIONS

10.01 - Municipals
10.05 - Generals: Corts, Senat, Presidència, ...
10.07 - Referèndums i plebiscits
[ 1895 / 1979 ]

1895-1979
1977
1976-1978
18

12
3
2
11INSTRUCCIÓ PÚBLICA

11.01 - Parvularis. Guarderies infantils
11.02 - Escoles de gramàtica i primeres lletres. Primària
11.03 - Escoles de Dibuix. Arts i Oficis. Formació Professional, ...
11.04 - Ensenyament mitjà
11.08 - Juntes i Comissions Municipals d'Instrucció Pública
[ 1904 / 1978 ]

1940-1977
1907-1975
1975
1949-1971
1904-1968 
94

9
17
1
3
8
12CULTURA

12.01 - Festa Major. Festes populars
12.02 - Activitats i iniciatives culturals i recreatives
12.10 - Juntes i Comissions Municipals de Cultura
[ 1932 / 1979 ]

1932-1979
1941-1989
1963-1977 
488

40
395
25
13SERVEIS AGROPECUARIS

13.01 - Censos agraris. Estadístiques agrícoles i ramaderes
13.03 - Foment forestal
13.04 - Aprofitament de les aigües, foment i millora del regatge
13.05 - Juntes i Comissions Municipals de Serveis Agropecuaris
[ 1617 / 2007 ]

1875-2007
1915-1972
1617-1705
1906-1972
33

12
12
1
8
14COL·LECCIONS FACTÍCIES

14.02 - Cartografia
14.04 - Arxiu d'imatges
[ 1848 / 1972 ]

1848-2006
1875-2019
13
Mostrant entrades (filtrades d'entre entrades totals)


Ens trobareu a:

Adreça:

Carrer de l'Hospital, 9 (Can Torrents)
08830 - Sant Boi de Llobregat

Telèfon:

936351200 (Extensió 158)

E-mail:

ahmsbl@santboi,cat

Created with Mobirise - Click here