ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

20/03/2020 20:08:13
Sant Boi Pura inspiracio
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajuntament

Darrera actualització: 19 de març, 17.00 hores.

L'equip de Govern, reunit el 12 de març amb caràcter extraordinari, va activar el Pla d'Emergència Local, que incorpora i segueix les indicacions del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

L'activació permet garantir els serveis bàsics i essencials per a la població. A més, atenent les instruccions de la Generalitat de Catalunya i altres administracions competents, es determinen les mesures municipals per prevenir i contenir el virus.

Les mesures adoptades fins al moment són les següents:

TANCAMENTS I CANCEL.LACIONS

 • - Es tanca l'atenció presencial al públic a l'OMAP, l'OMIC i els serveis municipals d'ocupació. L'OMAP reforça el servei d'atenció telefònica. Es recomana fer ús de la tramitació electrònica.
 • - Es tanquen tots els Casals de Barri. Si heu de contactar amb els Serveis Socials Bàsics, es prega que feu les consultes i gestions per telèfon
 • Llocs, horaris i telèfons de contacte amb l'Ajuntament

 • - Es tanquen els Casals municipals de la Gent Gran.
 • - Es tanca el Casal d'Avis de la Generalitat per decisió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • - Es tanca el Casal Cívic de Camps Blancs per decisió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • - Es tanquen els centres oberts i les escoles bressol municipals, seguint també les indicacions de la Generalitat de Catalunya.
 • - Es tanca el Servei Prelaboral per indicació de la Generalitat de Catalunya
 • - Es tanquen els poliesportius municipals (Can Masallera, l'Olivera i La Parellada) i també són tancats els de gestió privada.
 • - Es tanquen les biblioteques municipals.
 • - Es tanca l'Escola Municipal de Música Blai Net
 • - Es tanquen els Cinemes Can Castellet
 • - Es cancel.len els mercats no sedentaris per indicació de la Generalitat de Catalunya
 • - Es cancel·la la celebració de la Carxofada del dia 29 de març
 • - Es tanquen les ludoteques
 • - Es cancel.len les activitats formatives de L'Olivera (Servei Local de català, escola d'adults i formació universitària)
 • - Es cancel·len les visites escolars a l'Ajuntament i a altres dependències municipals.
 • - Es cancel·la l'activitat Suport a l'estudi
 • - Es tanquen l'ermita de Sant Ramon i el Centre d'Interpretació del Paisatge, Can Palòs, Torre de la Vila i els horts urbans i comunitaris.
 • - Tots els entrenaments, esdeveniments i competicions esportives seguiran les instruccions de les respectives federacions i estaments esportius.
 • - Es tanquen els esplais per decisió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • - Es precinten les àrees de joc infantil com a mesura de seguretat i prevenció.
 • - Es tanquen les zones d'esbarjo per a gossos

RESTRICCIONS

 • - Els serveis municipals de menjador per a la gent gran passen a oferir-se als domicilis de les persones que en fa ús.
 • - Els mercats municipals limiten l'horari d'obertura al públic. Obriran de dimarts a dissabte de 8 a 14 hores i disposaran de control d'accés perquè es compleixi la normativa de limitació d'ocupació dels espais.

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

 • - Es prenen mesures específiques per informar i assessorar les persones usuàries dels serveis d'atenció domiciliària i teleassistència.
 • - Les zones blaves passen a ser gratuïtes des del dissabte 14 de març, durant quinze dies, per facilitar que les persones puguin quedar-se a casa.

RECOMANACIONS BÀSIQUES

 • -S'insta especialment els col·lectius de risc que romanguin a casa: persones grans, persones amb patologies cròniques, sobretot de tipus cardiovascular, persones hipertenses, persones diabètiques, fumadors i fumadores, persones afectades d'algun càncer i persones amb problemes respiratoris crònics.
 • -Recomanem a aquelles persones que creguin haver estat en contacte amb el virus, però que no presentin cap símptoma (tos, febre i dificultats respiratòries), que no acudeixin a l'hospital i truquin al 061.
 • -Amb caràcter general, apel·lem a la responsabilitat individual i social de les persones. Cal protegir-se i protegir així els altres, seguint les recomanacions oficials, evitant desplaçaments que no siguin estrictament necessaris i quedant-se preferentment a casa.
 • -Les famílies no han d'anar a zones recreatives i parcs (en especial, s'han d'evitar els gronxadors i els tobogans), a parcs de boles o a les cases d'altres amics.
 • -Respecte a les iniciatives de voluntariat social per atendre persones en risc o vulnerables, l'Ajuntament ha fet públiques unes mesures i uns criteris que s'han de complir, en les actuacions vinculades a les competències dels Serveis Socials Bàsics, mentre durin les mesures extraordinàries.
 • Mesures i criteris sobre voluntariat social

 • -Aviseu els vostres familiars sobre l'estafa de falsos sanitaris que Mossos han detectat: intenten accedir als domicilis vestits amb bata blanca, podrien cobrar la falsa assistència o aprofitar per robar i busquen gent gran com a principals víctimes. Cap sanitari et visitarà al domicili sense avís previ.

Per altra banda, l'Ajuntament ja està aplicant un pla d'actuació interna amb mesures extraordinàries per prevenir i reduir el possible impacte del coronavirus entre els seus treballadors i treballadores, afavorint el teletreball i adoptant altres mesures per garantir la continuïtat dels serveis essencials a la ciutadania.

Instem la ciutadania, els col.lectius i les associacions de la ciutat a informar-se a través dels canals oficials i seguir, de forma responsable, totes aquelles recomanacions necessàries per prevenir i afrontar el coronavirus.

Agraïm la vostra col.laboració.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Medidas del Ayuntamiento de Sant Boi contra el Coronavirus

Última actualización: 19 de marzo, 17.00 horas

El equipo de Gobierno, reunido el 12 de marzo con carácter ,extraordinario, activó el Plan de Emergencia Local, que incorpora y sigue las indicaciones del PROCICAT para emergencias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes con alto riesgo potencial.

La activación permite garantizar los servicios básicos y esenciales para la población. Además, atendiendo las instrucciones de la Generalitat de Catalunya y otras administraciones, se determinan medidas municipales para prevenir y contener el virus.

Las medidas adoptadas hasta el momento son las siguientes:

CIERRES Y CANCELACIONES

 • - Se cierra la atención presencial al público en la OMAP, la OMIC y los servicios municipales de empleo. La OMAP refuerza el servicio de atención telefónica. Se recomienda hacer uso de la tramitación electrónica.
 • - Se cierran todos los Casals de Barri. Si se ha de contactar con los Servicios Sociales Básicos, se ruega que las consultas y las gestiones se hagan por teléfono
 • Lugares, horarios y teléfonos de contacto con el Ayuntamiento

 • - Se cierran los casales municipales de la Tercera Edad.
 • - Se cierra el Casal de la Tercera Edad dependiente de la Generalitat por decisión del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • - Se cierra el Casal Cívic de Camps Blancs por decisión del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • - Se cierran los centros abiertos y las guarderías municipales, siguiendo también las indicaciones de la Generalitat.
 • - Se cierra el Servei Prelaboral por indicación de la Generalitat de Catalunya
 • - Se cierran los polideportivos municipales (Can Masallera, l'Olivera y La Parellada) y también están cerrados los de gestión privada.
 • - Se cierran las bibliotecas municipales.
 • - Se cierra la Escola Municipal de Música Blai Net.
 • - Se cierran los Cines Can Castellet.
 • - Se cancelan los mercados no sedentarios por indicación de la Generalitat de Catalunya
 • - Se cancela la celebración de la Carxofada del día 29 de marzo.
 • - Se cierran las ludotecas
 • - Se cancelan las actividades formativas de L'Olivera (Servei Local de Català, escuela de adultos y formación universitaria).
 • - Se cancelan las visitas escolares al Ayuntamiento y a otras dependencias municipales.
 • - Se cancela la actividad "Suport a l'estudi".
 • - Se cierran la ermita de Sant Ramon y el Centro de Interpretación del Paisaje, Can Palòs, Torre de la Vila y los huertos urbanos y comunitarios.
 • - Todos los entrenamientos, eventos y competiciones deportivas seguirán las instrucciones de las respectivas federaciones y estamentos deportivos.
 • - Se cierran los esplais por decisión del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • - Se precintan las áreas de juego infantil como medida de seguridad y prevención.
 • - Se cierran las áreas de recreo para perros

RESTRICCIONES

 • - Los servicios municipales de comedor para la tercera edad se ofrecen en el domicilio de las personas usuarias.
 • - Los mercados municipals limitan el horario de apertura al público. Abrirán de martes a sábado de 8 a 14 horas y dispondrán de control de acceso para que se cumpla la normativa de limitación de la ocupación de los espacios.

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

 • - Se toman medidas específicas para informar y asesorar a las personas usuarias de los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia
 • - Las zonas azules pasan a ser gratuitas desde el sábado 14 de marzo, durante quince días, para facilitar que las personas puedan quedarse en casa.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

 • - Se insta especialmente a los colectivos de riesgo a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Estos colectivos son: personas de la tercera edad, personas con patologías crónicas -sobre todo de tipo cardiovascular-, personas hipertensas, diabéticas y fumadoras, personas afectadas por algún tipo de cáncer y personas con problemas respiratorios crónicos.
 • - Recomendamos a todas aquellas personas que crean haber estado en contacto con el virus, pero que no presenten síntomas (tos, fiebre y dificultades respiratorias), que no acudan al hospital y llamen al 061.
 • - Con carácter general, apelamos a la responsabilidad individual y social de las personas. Es necesario protegerse y proteger así a los demás, siguiendo las recomendaciones oficiales, evitando desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y quedándose preferentemente en casa.
 • -Ahora que los niños y las niñas no tienen escuela, recordamos a las familias que no es recomendable que vayan a zonas recreativas y parques (en especial, se han de evitar los columpios y los toboganes), a parques de bolas y casas de otros niños
 • -Respecto a las iniciativas de voluntariado social para atender a personas en riesgo o vulnerables, el Ayuntamiento ha hecho públicas unas medidas y unos criterios que se han de cumplir, en las actuaciones vinculadas a las competencias de los Servicios Sociales Básicos, mientras duren las medidas extraordinarias .
 • Medidas y criterios sobre voluntariado social

 • - Avisad a vuestros familiares sobre la estafa de falsos sanitarios que Mossos han detectado: intentan acceder a los domicilios vestidos con bata blanca, podrían cobrar una falsa asistencia o aprovechar para robar y buscan a gente mayor como principales víctimas.

Por otra parte, el Ayuntamiento ya está aplicando un plan de actuación interno con medidas extraordinarias para prevenir y reducir el posible impacto del coronavirus entre sus trabajadores y trabajadoras, favoreciendo el teletrabajo y adoptando otras medidas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.

Instamos a la ciudadanía, a los colectivos y a las asociaciones de la ciudad a informarse a través de los canales oficiales y seguir, de forma responsable, todas aquellas recomendaciones necesarias para prevenir y afrontar el coronavirus.

Agradecemos vuestra colaboración.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades